Tak

Vårt företag har ett professionellt team som specialiserat sig på takläggning. Vilken typ av tak du än väljer så har vi kunskapen, erfarenheten och lyhörda personalen för att förverkliga dina planer. Vi är stolta över att vi på bara ett par år lyckats byta ut och montera takbeläggningar i mer än 60 objekt.
Takmontage Domus Būve
Plåttak. Takmontage

Metalltak

En av de vanligaste typerna av tak i Lettland. Finns i olika färger och former (korrugerade, profilerade och valsade plåtplåtar), så installationen kan variera. Metallprofiler har lång livslängd, hög färgbeständighet och god korrosionsbeständighet. Installationskostnaderna för plåttak är lägre jämfört med bitumen eller keramiska plattor.

Tak av bitumenplåt. Takmontage

Tak av bitumenplåt

Bituminösa korrugerade plåtar är ett populärt val i det ekonomiska segmentet av takläggning. De är gjorda av organiskt fiberkompositmaterial (kartong) genom att det impregneras med färg och bitumen. Plåtarna är lätta att installera, ser visuellt lika bra ut som dyrare tak, men bitumenplåt har kortare livslängd.

Bituminöst bältrostak. Takmontage

Bituminöst bältrostak

Bitumenbältros är gjorda av en glasfiberbas belagd med en polymerbitumenblandning. Bitumenbältros är tunna och flexibla, så de kan läggas på intrikat formade tak. När bältrosen värms upp i solen skapar de ett dubbelt lager av tätskikt, vilket säkerställer takets lufttäthet. Att lägga bitumenbältros är enkelt men arbetskrävande, eftersom antalet spikar kan nå upp till 40 spikar per kvadratmeter.

Ler och tegeltak Domus Būve

Tegeltak i lera och betong

En av de mest värdefulla fördelarna med lerplattor är motståndet mot miljöns effekter – fukt, ultraviolett strålning, temperaturfluktuationer. Den genomsnittliga livslängden för en tegel är 50 – 100 år, dessutom blir tegeltaket med åren bara vackrare och intressantare. Tegelpannor har högre vikt jämfört med andra takbeläggningar, så det är viktigt att vara uppmärksam på takkonstruktionerna.

Bituminöst smältbart tak. Takmontage

Bituminöst smältbart tak

Modifierade bitumentakmaterial används för platta tak och vattentätningsarbeten. De smälts till taket med hjälp av en gasbrännare. Fördelen med ett rulltak är dess snabba och enkla montering, samt den relativt låga kostnaden för locket. För att taket ska hålla längre och för att undvika risk för vattenläckage läggs det i två lager.

Asbestfritt skiffertak. Takmontage

Asbestfritt skiffertak

Bitumenbältros är gjorda av en glasfiberbas belagd med en polymerbitumenblandning. Bitumenbältros är tunna och flexibla, så de kan läggas på intrikat formade tak. När bältrosen värms upp i solen skapar de ett dubbelt lager av tätskikt, vilket säkerställer takets lufttäthet. Att lägga bitumenbältros är enkelt men arbetskrävande, eftersom antalet spikar kan nå upp till 40 spikar per kvadratmeter.

Vad ska man tänka på när man väljer takmaterial?

Brandmotstånd

En av de viktigaste faktorerna. Olika takbeläggningar sticker ut med olika nivåer av brandsäkerhet, och denna aspekt måste alltid beaktas vid val av ett säkert och hållbart material. Det är också viktigt att det område som skadats av branden lätt kan repareras.

Klimatefterlevnad

I Lettland upplever vi både värme och frost, kraftiga regn, snö och till och med stormar, så vi måste se vilka typer av tak som är mest lämpliga och hållbara i längden och under väldigt olika väderförhållanden.

Ljudisoleringseffektivitet

Bullriga regndroppar på taket eller vindbrus i bostaden minskar komfortnivån, så det är värt att undersöka vilka takbeläggningar som ger effektiv ljudisolering.

Naturvård

Inte bara kostnaden för takläggning är viktig för köpare idag utan också dess påverkan på naturen, nämligen materialets sammansättning, dess hållbarhet och dess påverkan på människor och natur.

Specifikationer för installation

Om du planerar att installera taket själv, leta efter ett lock som är enkelt och bekvämt att installera. Man måste också vara uppmärksam på installationskostnaderna, eftersom billig takläggning inte alltid ger en kostnadseffektiv och enkel montering.

Livslängd

Varje material har olika livslängd. Det finns dyrare beläggningar som håller i mer än 100 år, medan den billigaste takläggningen kommer att orsaka ytterligare bekymmer och kostnader om 10 år eller mindre.

Populära takisoleringslösningar

Idag finns olika material för takisolering. Det specifika materialet måste anpassas till byggnadens och lokalernas särdrag, samt till objektets användning och konstruktionen av strukturen.

Vit polystyrenskumskiva, högkvalitativ frigolitstrukturbakgrund, närbild av en porös vit yta

Skumpolystyren eller EPS

Takmaterial mineralull Domus Būve

Mineralull

Termiskt tak

Termostat

Granulat av polyestergrafit. Takmaterial.

Granulat av polystyren och grafitskum

tak-material-skumglas

Skumglas

Hampafiber för taket. Takmaterial

Hampa och träfiberull

Fibrolit för taket. Takmaterial.

Fibrolitplattor

Takmaterial magnesitplåtar

Magnesitark

Träfiberskiva. Takmaterial

Träfiberskiva

Ekovat tak

Ekovate

Vilken tjocklek på värmeisolering för taket att välja?

Tjockleken på takisoleringen beror till stor del på det material som används, den önskade energieffektiviteten, mängden värmeläckage och isoleringsmetoden. Till exempel, med hjälp av mineralull, appliceras isoleringen till en tjocklek av 150 till 200 mm. Isoplaat träfiberpaneler finns i olika tjocklekar, upp till 250 mm.

De viktigaste skillnaderna mellan takbjälkar och samlingsskenor

När du väljer att installera takstolar eller takbjälkar i byggnaden är det nödvändigt att ta hänsyn till de egenskaper som de sticker ut.

Takbjälkar

Utformningen av takbjälken gör att du kan anpassa varje flotte individuellt genom att göra ändringar på plats
Ett bra alternativ för små byggnader
Utan bärande skiljeväggar kan installeras i byggnader upp till sex meter
Konstruktionen är betydligt billigare än trästolpar

Takstolar

Trästolpar skapas exakt i förväg i designprogrammet och tillverkas i fabriken, vilket ger en färdig struktur till platsen.
En mycket flexibel lösning som kan ändras och schemaläggas
Installationen kan göras själv, installationen tar bara några dagar
Bärande skiljevägg behövs inte för sträckor upp till 35 meter
Montering är betydligt billigare än takbjälkar

Fördelar med olika typer av takkonstruktion

gavel tak

Det klassiska valet används oftast för byggnader. Sadeltakets design säkerställer effektiv nederbördsdränering och är lämplig för nästan alla typer av trottoarer, inklusive kakel, korrugerad eller trapetsformad.

Enkelt sadeltak

Jämfört med andra typer är detta mycket enkelt, så konstruktionen används oftare för gårdsbyggnader.

Fyrlutande tak

En komplex typ som också har en mängd olika takkonstruktionselement, så kostnaden och installationen kommer att ta mer tid och pengar.

Platt tak

Används ofta i flerbostadshus, eftersom det kan installeras snabbt och takläggning är också relativt prisvärt.

Asymmetriskt tak

Ett mindre vanligt val som kombinerar olika former och lutningar. Mer komplicerad installation och underhåll.

Priser

Service
Skifferdemontering utan kassering
Pris (utan material)
3,10 EUR/m 2
Service
Takisolering med ISOPLAAT paneler
Pris (utan material)
4,00 EUR/m 2
Service
Montering av murverk
Pris (utan material)
6,10 EUR t/m
Service
OSB-kortmontering
Pris (utan material)
5,00 EUR/m 2
Service
Installation av bituminösa plattor
Pris (utan material)
8,10 EUR/m 2
Service
Montering av lera eller polymerplattor
Pris (utan material)
11,00 EUR/m 2
Service
Montering av träshingel
Pris (utan material)
16,00 EUR/m 2
Service
Montering av tak ONDULINE
Pris (utan material)
5,5 EUR/m 2
Service
Montering av snöräcke
Pris (utan material)
6,00 EUR t/m
Service
Installation av avloppssystem
Pris (utan material)
5,00 EUR t/m
Service
Installation av ventilationskanal
Pris (utan material)
35 EUR/st
Service
Installation av åskledare
Pris (utan material)
5 EUR t/m
Service
Montering av taknock
Pris (utan material)
4,5 EUR t/m
Service
Montering av takkonstruktioner av trä (balkar)
Pris (utan material)
14,00 EUR/m 2
Service
Läggning av anti-kondensfilm
Pris (utan material)
1,25 EUR/m 2
Service
Latation
Pris (utan material)
4,90 EUR/m 2
Service
Applicera smältbar ruberoid (2 lager)
Pris (utan material)
5,90 EUR/m 2
Service
Montering av metallplattor
Pris (utan material)
7,00 EUR/m 2
Service
Valsad profil montering
Pris (utan material)
11,20 EUR/m 2
Service
Asbestfri skifferinstallation
Pris (utan material)
6,70 EUR/m 2
Service
Montering av takfönster
Pris (utan material)
150 EUR/st
Service
Skorstensdekoration
Pris (utan material)
75 EUR/st
Service
Montering av takstege
Pris (utan material)
12 EUR / styck.
Service
Montering av takkant
Pris (utan material)
3,50 EUR t/m
Service
Plåt droppe installation
Pris (utan material)
4,00 EUR t/m
Service
Takisolering - vind
Pris (utan material)
5,75 EUR/m 2
Skicka ett meddelande till agenten