Skruvmejslar

Fördelar – Förutom den höga bärförmågan har skruvpålar många fördelar jämfört med traditionella fundament av armerad betong, t.ex:
  • billigare kostnader
  • korta installationstider;
  • inga markarbeten krävs, grönska bevaras;
  • byggnation på alla typer av terräng och mark är möjlig;
  • Möjligheten att göra ytterligare tillbyggnader till befintliga byggnader, samtidigt som den bärande kapaciteten och den strukturella integriteten bibehålls;
  • Installationsarbete är möjligt under alla årstider.

Renovering av befintliga fundament

Med tiden ställs ägare av bostadshus, uthus och andra strukturer oundvikligen inför behovet av att konsolidera rekonstruktioner och ibland ändra hela grunden. Detta kan orsakas av att den traditionella grundmuren kollapsar, att vattentätheten minskar, att grunden eller markstyrkan i själva grunden är svag, ökad markdeformation och oacceptabla strukturella förändringar – sprickor.Modern teknik för skruvpålsfundament gör att hela grunden kan förstärkas eller bytas ut. Den föreslagna tekniken kommer att bidra till en långsiktig och stabil drift av anläggningen. Skruvpålfundament är erkänt som det bästa sättet att rekonstruera fundament för befintliga byggnader. Tidigare var det nödvändigt att riva hela eller delar av byggnaden för att återställa de klassiska grunderna. I praktiken har användningen av skruvpålar för grundrekonstruktion visat sig utesluta demontering av byggnaden.Vid användning av skruvpålar för grundrekonstruktion lyfts objektet med en specialiserad bygghiss. Nya skruvpålsfundament installeras sedan under byggnaden. Skruva i bultarna runt byggnadens omkrets och följ samma tekniska monteringskrav som för installation av en ny understruktur.

Skicka ett meddelande till agenten