Garage med dekorativ puts

Garage med dekorativ puts

Ett garage med dekorativ gips passar bra i olika miljöer, funktionellt anpassad till gårdens layout och stil, liksom dekorativ gips skyddar garaget från olika miljöfaktorer.
Oavsett om du bor i staden, nära den, på landet eller i en liten by, är ett garage med eller utan dekorativ puts en byggnad som alla kan hitta en användbar tillämpning för. Någon kanske vill ställa sin bil eller motorcykel i den, som de kan ”reparera” och reparera då och då. En annan skulle uppskatta ett garage för att lagra trädgårdsutrustning och tillbehör – gräsklippare, sågar, krattor och andra användbara hushållsartiklar. Det dekorativa putsade garaget med isolering kan också förvandlas till ett sommarträdgårdshus. Det råder ingen tvekan om att användningen av ett dekorativt putsgarage kan vara mycket varierande.

Garage modell V1

Pris för oisolerad
13 000 Eur + moms
Pris för isolering
17 000 Eur + PVN
Garage med bodar
6m x 5,86m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,3 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell V2

Pris för oisolerad
16 200 Eur + PVN
Pris för isolering
21 600 Eur + moms
Garage
8,7 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,3 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V3

Pris för oisolerad
13 000 Eur + moms
Pris för isolering
17 200 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m

Garage Modell V4

Pris för oisolerad
13 000 Eur + moms
Pris för isolering
16 600 Eur + PVN
Garage
5,4 m x 5,4 m
Portar
4,75 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V5

Pris för oisolerad
11 300 Eur + moms
Pris för isolering
15 900 Eur + moms
Garage
6,2 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V6

Pris för oisolerad
8 100 Eur + moms
Pris för isolering
10 600 Eur + moms
Garage
3,1 m x 5,2 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V7

Pris för oisolerad
10 600 Eur + moms
Pris för isolering
14 600 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,02 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage Modell V8

Pris för oisolerad
9 400 Eur + moms
Pris för isolering
11 800 Eur + moms
Garage
3,5 m x 5,85 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell V9

Pris för oisolerad
9 900 Eur + moms
Pris för isolering
14 100 Eur + moms
Garage (2 bodar)
7m x 2,9m
Portar
2,5 m x 2,1 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage Modell V10

Pris för oisolerad
10 800 Eur + moms
Pris för isolering
13 600 Eur + moms
Garage
4 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell V11

Pris för oisolerad
10 800 Eur + moms
Pris för isolering
15 000 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Två portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V12

Pris för oisolerad
11 100 Eur + PVN
Pris för isolering
14 600 Eur + moms
Garage
4 m x 6,86 m
Portar
3,5 m x 2 125 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell V13

Pris för oisolerad
12 700 Eur + moms
Pris för isolering
16 900 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V14

Pris för oisolerad
12 900 Eur + moms
Pris för isolering
16 700 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m

Modell V15
Garage komplex

Garage Modell V16

Pris för oisolerad
10 800 Eur + moms
Pris för isolering
13 800 Eur + moms
Garage
4,5 m x 5,2 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V17

Pris för oisolerad
16 700 Eur + moms
Pris för isolering
21 600 Eur + moms
Garage
8,7 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Två fönster
0,3m x 1,7m och
0,8 mx 0,6 m
Portar
1m x 2m

Garage Modell V18

Pris för oisolerad
12 100 Eur + moms
Pris för isolering
16 200 Eur + moms
Garage
5,4 m x 5,86 m
Portar
3 m x 2,125 m
Fönster
0,35 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V19

Pris för oisolerad
17 200 Eur + moms
Pris för isolering
22 900 Eur + moms
Garage
8,7 m x 5,86 m
Portar 1
5 m x 2,125 m
Portar 2
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garagemodell V20

Pris för oisolerad
12 700 Eur + moms
Pris för isolering
16 900 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V21

Pris för oisolerad
12 100 Eur + moms
Pris för isolering
15 500 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
2,58m x 2,15m
Fönster
0,8 mx 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V22

Pris för oisolerad
12 700 Eur + moms
Pris för isolering
16 900 Eur + moms
Garage med bodar
6m x 5,86m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V23

Pris för oisolerad
12 700 Eur + moms
Pris för isolering
16 700 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V24

Pris för oisolerad
11 900 Eur + moms
Pris för isolering
15 300 Eur + moms
Garage
3,5 m x 8,74 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 mx 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V25

Pris för oisolerad
10 600 Eur + moms
Pris för isolering
13 600 Eur + PVN
Garage
4,5 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garagemodell V26

Pris för oisolerad
12 500 Eur +moms
Pris för isolering
14 100 Eur +moms
Garage
5,8 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V27

Pris för oisolerad
12 800 Eur +PVN
Pris för isolering
15 800 Eur +moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V28

Pris för oisolerad
15 800 Eur +moms
Pris för isolering
18 700 Eur +moms
Garage
6,5 m x 5,86 m
Portar
3,5 m x 2,125 m
Fönster
0,35 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V29

Pris för oisolerad
9 800 Eur +moms
Pris för isolering
12 900 Eur +moms
Garage
6,5 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V30

Pris för oisolerad
9 000 Eur +moms
Pris för isolering
12 000 Eur +moms
Garage
2,9 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V31

Pris för oisolerad
9 400 Eur +moms
Pris för isolering
12 100 Eur +moms
Garage
3,1 m x 5,4 m
Portar
2,58 m x 2,125 m
Skydd
1 m x 5,4 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garagemodell V32

Pris för oisolerad
10 500 Eur +moms
Pris för isolering
15 100 Eur +moms
Garage
3,1 m x 6,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,35 m x 1,7 m

Garagemodell V33

Pris för oisolerad
10 100 Eur +moms
Pris för isolering
13 700 Eur +moms
Garage
4,5 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V34

Pris för oisolerad
10 600 Eur +moms
Pris för isolering
12 300 Eur +moms
Garage
4 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
1,7 m x 0,3 m

Garage Modell V35

Pris för oisolerad
10 200 Eur + moms
Pris för isolering
14 500 Eur + moms
Garage
5,86m x 5,86m
Två portar
2,5 m x 2,125 m

Garage modell D1

Pris för oisolerad
14 200 Eur + moms
Pris för isolering
16 900 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D2

Pris för oisolerad
14 200 Eur + moms
Pris för isolering
17 000 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell D3

Pris för oisolerad
13 300 Eur + moms
Pris för isolering
16 000 Eur + moms
Garage
5,8m x 5,86m
Två portar
2,58 m x 2,125 m

Garage modell D4

Pris för oisolerad
20 500 Eur + moms
Pris för isolering
25 800 Eur + moms
Garage
8,9 m x 5,86 m
Två portar
2,5 m x 2,125 m
Två fönster
0,3 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D5

Pris för oisolerad
14 700 Eur + moms
Pris för isolering
19 000 Eur + moms
Garage
7,86 m x 4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
0,35 m x 1,7 m

Garage modell D6

Pris för oisolerad
14 700 Eur + moms
Pris för isolering
18 400 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D7

Pris för oisolerad
14 500 Eur + moms
Pris för isolering
18 400 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D8

Pris för oisolerad
10 100 Eur + moms
Pris för isolering
12 000 Eur + moms
Garage
3,1 mx 5,2 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage modell D9

Pris för oisolerad
13 000 Eur + moms
Pris för isolering
15 700 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Två portar
5 m x 2,125 m

Garage Modell D10

Pris för oisolerad
13 500 Eur + moms
Pris för isolering
18 800 Eur + moms
Garage
4 m x 6,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell D11

Pris för oisolerad
14 200 Eur + moms
Pris för isolering
16 500 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell D12

Pris för oisolerad
19 800 Eur + moms
Pris för isolering
25 100 Eur + moms
Garage
8,9 m x 5,86 m
Två portar
2,55 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D13

Pris för oisolerad
14 200 Eur + moms
Pris för isolering
16 700 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Två portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D14

Pris för oisolerad
12 600 Eur + moms
Pris för isolering
16 500 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D15

Pris för oisolerad
11 800 Eur + moms
Pris för isolering
14 800 Eur + moms
Garage
3,5 m x 7,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell M1

Pris för oisolerad
7 100 Eur + moms
Pris för isolering
8 600 Eur + moms
lokveida-tenta-angars-9

Hangarer

Domus Hangars producerar mycket hållbara, långvariga och mångsidiga hangarer. Recensionsalternativ.

Team Engineer ritar grafisk planering och möte för arkitektoniskt projekt på arbetsplatsen

Design

Domus Angāri har flera års erfarenhet av design av industri-, bostads- och hjälpbyggnader.

Läggning av betongfundament Domus Būve

Betongning

Domus Hangari utför betongarbeten för privata hus och industribyggnader.

Övriga garage

nesiltinatas-metala-garazas-2
Oisolerade garage
Ett oisolerat garage är ett ekonomiskt val för att förvara bilar, motorcyklar eller andra tillhörigheter.
Siltinata garaza. Domus Angari
Isolerade garage
Ett isolerat garage är ett vettigt val hela säsongen för att förvara både bilar och trädgårdsutrustning
Mini garāža | Domus Angāri
Mini hangarer
Minihangaren är idealisk för förvaring av trädgårdsmaskiner och utrustning, samt för förvaring av motorcyklar eller cyklar. Ta en titt på alternativen.
Skicka ett meddelande till agenten