Dekorativa putsade garage

Dekorativa putsade garage

Ett garage med dekorativ gips passar bra i olika miljöer, funktionellt anpassad till gårdens layout och stil, liksom dekorativ gips skyddar garaget från olika miljöfaktorer.
Oavsett om du bor i staden, nära den, på landet eller i en liten by, är ett garage med eller utan dekorativ puts en byggnad som alla kan hitta en användbar tillämpning för. Någon kanske vill ställa sin bil eller motorcykel i den, som de kan ”reparera” och reparera då och då. En annan skulle uppskatta ett garage för att lagra trädgårdsutrustning och tillbehör – gräsklippare, sågar, krattor och andra användbara hushållsartiklar. Det dekorativa putsade garaget med isolering kan också förvandlas till ett sommarträdgårdshus. Det råder ingen tvekan om att användningen av ett dekorativt putsgarage kan vara mycket varierande.

Garage modell V1

Pris för oisolerad
9 300 euro + moms
Pris för isolering
12 120 Eur + moms
Garage med bodar
6m x 5,86m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,3 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell V2

Pris för oisolerad
11 520 Eur + moms
Pris för isolering
15 420 Eur + moms
Garage
8,7 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,3 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V3

Pris för oisolerad
9 300 euro + moms
Pris för isolering
12 240 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m

Garage Modell V4

Pris för oisolerad
9 240 Eur + moms
Pris för isolering
11 880 Eur + moms
Garage
5,4 m x 5,4 m
Portar
4,75 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V5

Pris för oisolerad
8 100 euro + moms
Pris för isolering
11 340 Eur + moms
Garage
6,2 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V6

Pris för oisolerad
5 760 Eur + moms
Pris för isolering
7 560 Eur + moms
Garage
3,1 m x 5,2 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V7

Pris för oisolerad
7 560 Eur + moms
Pris för isolering
10 440 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,02 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage Modell V8

Pris för oisolerad
6 720 Eur + moms
Pris för isolering
8 400 Eur + moms
Garage
3,5 m x 5,85 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell V9

Pris för oisolerad
7 080 Eur + moms
Pris för isolering
10 080 Eur + moms
Garage (2 bodar)
7m x 2,9m
Portar
2,5 m x 2,1 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage Modell V10

Pris för oisolerad
7 680 Eur + moms
Pris för isolering
9 720 Eur + moms
Garage
4 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell V11

Pris för oisolerad
7 680 Eur + moms
Pris för isolering
10 680 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Två portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V12

Pris för oisolerad
7 920 Eur + moms
Pris för isolering
10 440 Eur + moms
Garage
4 m x 6,86 m
Portar
3,5 m x 2 125 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell V13

Pris för oisolerad
9 060 Eur + moms
Pris för isolering
12 100 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V14

Pris för oisolerad
9 180 Eur + moms
Pris för isolering
11 940 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m

Modell V15
Garage komplex

Garage Modell V16

Pris för oisolerad
7 680 Eur + moms
Pris för isolering
9 840 Eur + moms
Garage
4,5 m x 5,2 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V17

Pris för oisolerad
11 880 Eur + moms
Pris för isolering
15 420 Eur + moms
Garage
8,7 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Två fönster
0,3m x 1,7m och
0,8 mx 0,6 m
Portar
1m x 2m

Garage Modell V18

Pris för oisolerad
8 640 Eur + moms
Pris för isolering
11 580 Eur + moms
Garage
5,4 m x 5,86 m
Portar
3 m x 2,125 m
Fönster
0,35 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V19

Pris för oisolerad
12 300 Eur + moms
Pris för isolering
16 320 Eur + moms
Garage
8,7 m x 5,86 m
Portar 1
5 m x 2,125 m
Portar 2
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garagemodell V20

Pris för oisolerad
9 060 Eur + moms
Pris för isolering
12 060 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V21

Pris för oisolerad
8 640 Eur + moms
Pris för isolering
11 040 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
2,58m x 2,15m
Fönster
0,8 mx 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V22

Pris för oisolerad
9 060 Eur + moms
Pris för isolering
12 060 Eur + moms
Garage med bodar
6m x 5,86m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V23

Pris för oisolerad
9 060 Eur + moms
Pris för isolering
11 880 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V24

Pris för oisolerad
8 460 Eur + moms
Pris för isolering
10 920 Eur + moms
Garage
3,5 m x 8,74 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 mx 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garagemodell V25

Pris för oisolerad
7 560 Eur + moms
Pris för isolering
9 720 Eur + moms
Garage
4,5 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garagemodell V26

Pris för oisolerad
8 880 Eur + moms
Pris för isolering
10 060 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V27

Pris för oisolerad
9 120 Eur + moms
Pris för isolering
11 280 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V28

Pris för oisolerad
11 220 Eur + moms
Pris för isolering
13 320 Eur + moms
Garage
6,5 m x 5,86 m
Portar
3,5 m x 2,125 m
Fönster
0,35 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell V29

Pris för oisolerad
6 960 Eur + moms
Pris för isolering
9 180Eur + moms
Garage
6,5 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V30

Pris för oisolerad
6 360 Eur + moms
Pris för isolering
8 520Eur + moms
Garage
2,9 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garagemodell V31

Pris för oisolerad
6 660 Eur + moms
Pris för isolering
8 640 Eur + moms
Garage
3,1 m x 5,4 m
Portar
2,58 m x 2,125 m
Skydd
1 m x 5,4 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garagemodell V32

Pris för oisolerad
7 500 euro + moms
Pris för isolering
10 740 Eur + moms
Garage
3,1 m x 6,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,35 m x 1,7 m

Garagemodell V33

Pris för oisolerad
7 200 euro + moms
Pris för isolering
9 720 Eur + moms
Garage
4,5 m x 5,4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage Modell V34

Pris för oisolerad
7 560 Eur + moms
Pris för isolering
8 760Eur + moms
Garage
4 m x 5,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
1,7 m x 0,3 m

Garage Modell V35

Pris för oisolerad
7 260 Eur + moms
Pris för isolering
10 320 Eur + moms
Garage
5,86m x 5,86m
Två portar
2,5 m x 2,125 m

Garage modell D1

Pris för oisolerad
10 080 Eur + moms
Pris för isolering
12 060 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D2

Pris för oisolerad
10 080 Eur + moms
Pris för isolering
12 120 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell D3

Pris för oisolerad
9 480 Eur + moms
Pris för isolering
11 400 euro + moms
Garage
5,8m x 5,86m
Två portar
2,58 m x 2,125 m

Garage modell D4

Pris för oisolerad
14 640 Eur + moms
Pris för isolering
18 360 Eur + moms
Garage
8,9 m x 5,86 m
Två portar
2,5 m x 2,125 m
Två fönster
0,3 m x 1,7 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D5

Pris för oisolerad
10 440 Eur + moms
Pris för isolering
13 560 Eur + moms
Garage
7,86 m x 4 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m
Fönster
0,35 m x 1,7 m

Garage modell D6

Pris för oisolerad
10 440 Eur + moms
Pris för isolering
13 080 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D7

Pris för oisolerad
10 320 Eur + moms
Pris för isolering
13 140 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D8

Pris för oisolerad
7 200 euro + moms
Pris för isolering
8 520 Eur + moms
Garage
3,1 mx 5,2 m
Portar
2,5 m x 2,125 m

Garage modell D9

Pris för oisolerad
9 240 Eur + moms
Pris för isolering
11 160 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Två portar
5 m x 2,125 m

Garage Modell D10

Pris för oisolerad
9 600 Eur + moms
Pris för isolering
13 360 Eur + moms
Garage
4 m x 6,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell D11

Pris för oisolerad
10 080 Eur + moms
Pris för isolering
11 760 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage Modell D12

Pris för oisolerad
14 100 euro + moms
Pris för isolering
17 880 Eur + moms
Garage
8,9 m x 5,86 m
Två portar
2,55 m x 2,125 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D13

Pris för oisolerad
10 080 Eur + moms
Pris för isolering
11 880 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Två portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D14

Pris för oisolerad
9 000 euro + moms
Pris för isolering
11 760 Eur + moms
Garage
5,8 m x 5,86 m
Portar
5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m
Dörr
1m x 2m

Garage modell D15

Pris för oisolerad
8 400 Eur + moms
Pris för isolering
10 560 Eur + moms
Garage
3,5 m x 7,86 m
Portar
2,5 m x 2,125 m
Fönster
0,8 m x 0,6 m

Garage modell M1

Pris för oisolerad
5 040 Eur + moms
Pris för isolering
6 120 Eur + moms
lokveida-tenta-angars-9

Hangarer

Domus Hangars producerar mycket hållbara, långvariga och mångsidiga hangarer. Recensionsalternativ.

Team Engineer ritar grafisk planering och möte för arkitektoniskt projekt på arbetsplatsen

Design

Domus Angāri har flera års erfarenhet av design av industri-, bostads- och hjälpbyggnader.

Läggning av betongfundament Domus Būve

Betongning

Domus Hangari utför betongarbeten för privata hus och industribyggnader.

Övriga garage

Metāla garāža | Domus Angāri
Oisolerade garage
Ett oisolerat garage är ett ekonomiskt val för att förvara bilar, motorcyklar eller andra tillhörigheter.
Siltināta garāža | Domus Angāri
Isolerade garage
Ett isolerat garage är ett vettigt val hela säsongen för att förvara både bilar och trädgårdsutrustning
Mini garāža | Domus Angāri
Mini hangarer
Minihangaren är idealisk för förvaring av trädgårdsmaskiner och utrustning, samt för förvaring av motorcyklar eller cyklar. Ta en titt på alternativen.