Polityka prywatności i plików cookie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. SIA Domus Angari (zwana dalej „my” lub „Domus”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie przez nas danych osobowych było zgodne z 2016 r. w dniu 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych).

1.2. Administratorem Twoich danych osobowych jest SIA Domus Angāri, spółka reg. Nie. 40203155269, adres hrabstwo Mārupes, parafia Mārupes, „Meži”, LV-2166, e-mail: janis@domusangari.lv.

1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

1.4. Polityka prywatności obejmuje następujące tematy:

1.4.1. Cel wykorzystania Twoich danych osobowych;

1.4.2. przypadki przekazania danych osobowych podmiotom trzecim oraz danych, które są przekazywane;

1.4.3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych;

1.4.4. komunikacja marketingowa;

1.4.5. Twoje prawa;

1.4.6. korzystanie z plików cookie;

1.4.7. przetwarzanie danych osobowych dzieci;

1.4.8. Zmiany Polityki Prywatności;

1.4.9. sposoby kontaktu z nami.

1.5. Gdy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, poprosimy Cię o potwierdzenie, że wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Jak wykorzystujemy dane?

Cele. Dlaczego ich używamy?

2.1.  Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami po przesłaniu formularza kontaktowego na podany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail, w przypadku wyrażenia zainteresowania produktem i podania swoich danych.

Dane takiej komunikacji przechowywane są w tym celu do czasu zawarcia transakcji lub dłużej, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Niezbędna jest możliwość korzystania z podanego przez Ciebie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu skontaktowania się z Tobą i doradzenia Ci w ewentualnych kwestiach. W ten sposób staramy się świadczyć wysokiej jakości usługi, które spełniają Twoje życzenia, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, zapewniając Ci możliwość zakupu potrzebnego produktu i otrzymania usługi. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystaniu poniższych danych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: janis@domusangari.lv  lub podczas negocjacji z naszym personelem.

Dostarczając zakupiony towar na wskazany przez Ciebie adres płatnika i/lub dostawy, przygotowując zamówienie do odbioru w miejscu dostawy i wystawiając fakturę.

Twoje dane będziemy przechowywać w tym celu nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od daty transakcji.

Jest to konieczne, aby móc wypełnić wobec Ciebie zobowiązania umowne. Nie będziemy mogli zapewnić Ci ani możliwości odbioru zamówionego produktu, jeśli nie podasz swojego imienia i nazwiska, adresu oraz danych kontaktowych.

Wysyłając Ci informacje o naszych nowych produktach i usługach e-mailem, SMS-em, Facebookiem i innymi platformami lub pocztą tradycyjną, dzwoniąc pod podany przez Ciebie numer telefonu.

Będziemy przechowywać Twoje dane w tym celu przez maksymalnie 10 (dziesięć) lat od dnia otrzymania Twojej zgody lub do czasu jej wycofania.

W ten sposób staramy się być na bieżąco. Informacje te udostępniamy wyłącznie za Twoją zgodą.
Zgodę na takie wykorzystanie danych możesz odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem e-mail janis@domusangari.lv lub korzystając z linku do odwołania dostępnego w powiadomieniu e-mail lub podczas rozmów z naszym personelem.

Wysyłając SMS-y, e-maile lub powiadomienia związane z naszymi usługami w aplikacji, takie jak najnowsze informacje o zamówieniach i ankiety oceniające jakość usługi.

Twoje dane są w tym celu przechowywane nie dłużej niż 2 (dwa) lata od zakończenia komunikacji z Tobą.

Jest to konieczne, aby móc wywiązać się z zobowiązań umownych wobec Ciebie (aby wiedzieć, że zamówiona usługa lub produkt został odebrany). Przeprowadzamy ankiety w celu oceny jakości naszych usług w celu poprawy jakości naszych usług w naszym prawnie uzasadnionym interesie.  Możesz zrezygnować z takich ankiet w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przez e-mail  janis@domusangari.lv lub klikając link rezygnacji w e-mailu lub podczas rozmów z naszymi pracownikami.

Organizowanie konkursów.

Twoje dane są w tym celu przechowywane nie dłużej niż 2 (dwa) lata od zakończenia konkursu, ale w przypadku zdobycia nagród – nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od wręczenia nagród.

Niezbędna jest możliwość wypełnienia zobowiązań umownych wobec Ciebie; jeśli nie będziemy mogli wykorzystać Twoich danych, nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie i wygrać. W przypadku wygranej nagrody przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa.

2.2.  Historia Twojej komunikacji z nami

(Informacje, które podajesz, na przykład telefonicznie (nagranie rozmowy telefonicznej lub wiadomości głosowej pozostawionej, gdy dzwonisz do naszego kierownika projektu lub gdy dzwonisz do Ciebie przez nasz personel) lub za pośrednictwem poczty e-mail)

Świadczenie usług i pomocy w celu zapewnienia równej i dobrej jakości usług oraz ochrony naszych interesów.

Dane takiej komunikacji w tym celu będą przechowywane nie dłużej niż 5 (pięć) lat od zakończenia komunikacji.

Jest to konieczne, aby móc wywiązać się z zobowiązań umownych wobec Ciebie i mieć dowody w przypadku sporu dotyczącego jakości usługi.  i/lub w celu wykonania Twoich zobowiązań umownych. Również po to, aby zapewnić Państwu najwyższy poziom usług.

2.3.  Historia zakupów i aktywności

(Twoje zakupy, zamówienia, zainteresowanie produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej i aplikacji)

Sprzedaję ci towary.

Będziemy przechowywać Twoje dane w tym celu przez maksymalnie 5 (pięć) lat od daty ostatniej transakcji (w zależności od tego, co nastąpi później).

Będziemy przechowywać informacje o oglądanych przez Ciebie towarach przez 30 (trzydzieści) dni.

Niezbędna jest możliwość wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie (w tym celu wykorzystujemy wyłącznie Twoją historię zakupów).

Świadczenie usług i pomocy, a także organizowanie możliwych  rozwiązywanie problemów z zakupioną usługą lub produktem.

Twoje dane będziemy przechowywać w tym celu nie dłużej niż 5 (pięć) lat od daty ostatniego logowania do konta.  lub od daty ostatniej transakcji (w zależności od tego, która data jest późniejsza).

Niezbędna jest możliwość wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie (w tym celu wykorzystujemy wyłącznie Twoją historię zakupów).

Dostarczanie spersonalizowanych ofert marketingu bezpośredniego.

Będziemy przechowywać Twoje dane w tym celu przez maksymalnie 5 (pięć) lat od dnia otrzymania Twojej zgody lub do czasu jej wycofania.

W ten sposób staramy się wyjść naprzeciw Twoim potrzebom, odzwierciedlić Twoje zainteresowania i zapewnić najwyższy poziom usług. Na dole każdego biuletynu znajdziesz odpowiedzi i funkcje zarządzania ustawieniami.
Zgodę na takie wykorzystanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie e-mailem  Janis  lub korzystając z linku do anulowania zawartego w powiadomieniu wysłanym do Ciebie e-mailem lub podczas rozmowy z naszym personelem.

Wysyłając Ci e-mailem ankiety oceniające jakość usług.

Będziemy przechowywać Twoje dane w tym celu nie dłużej niż 5 (pięć) lat od daty ostatniego połączenia z Twoim kontem lub do czasu anulowania przez Ciebie otrzymywania ankiety.

Ankiety do oceny jakości usług. Potrzebujemy tego, aby poprawić jakość usług w uzasadnionym interesie firmy.  Możesz zrezygnować z takich ankiet w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przez e-mail  janis@domusangari.lv lub klikając link rezygnacji w e-mailu lub podczas rozmów z naszymi pracownikami.

2.4. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz w przypadkach, w których konieczne jest dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. Z tego powodu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony i zapewnienia praw Ciebie, Ciebie i innych osób.

2.5. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań lub ochrony żywotnych interesów Ciebie lub innej osoby.

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM?

3.1. Chcemy zdobyć i utrzymać Twoje zaufanie, dlatego ujawnimy Twoje dane osobowe tylko w ważnych przypadkach.

3.2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

3.2.1. Ujawniamy Twoje dane osobowe dowolnym spółkom z naszej grupy (w tym naszym spółkom zależnym i naszej spółce macierzystej, a także wszystkim jej spółkom zależnym);

3.2.2. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i profesjonalnym doradcom w związku z zarządzaniem ryzykiem, doradztwem zawodowym lub w celu dochodzenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

3.2.3. W celu świadczenia określonych usług możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym usługodawcom, takim jak dostawcy usług hostingowych stron internetowych, firmy kurierskie, dostawcy usług utrzymania serwerów i serwerów, dostawcy usług poczty elektronicznej, newslettera, ankiet i inspektora ochrony danych dostawców.

3.3. Będziemy angażować wyłącznie usługodawców, którzy wdrożyli/zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych współmierny do ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane będą przetwarzane w ramach przetwarzania będą zgodne z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.4. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe nie tylko w przypadkach wskazanych powyżej, ale także w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a także gdy zachodzi potrzeba ochrony interesów Twoich lub innych osób. W celach marketingu bezpośredniego możemy za Twoją zgodą przekazywać dane osobowe naszym partnerom, którzy świadczą nam usługi marketingowe.

3.5. Odbiorcy danych, o których mowa w niniejszym rozdziale, mogą znajdować się również poza granicami Republiki Łotewskiej, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie stronom trzecim, które spełniają wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4.1. W każdym przypadku chronimy Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów. Więcej informacji na temat warunków przechowywania danych osobowych można znaleźć w sekcji „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe” niniejszej Polityki prywatności.

5. OGŁOSZENIA MARKETINGOWE

5.1. Za Twoją zgodą e-mailem, SMS-em, dzwoniąc na podany przez Ciebie numer telefonu, przekażemy Ci ogłoszenia marketingowe, abyś mógł zapoznać się z naszymi nowościami i zapoznać się z naszymi produktami oraz je znaleźć.

5.2. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z komunikacji marketingu bezpośredniego od Domus. Możesz to zrobić:

5.3.1. kontaktując się z nami pod adresem e-mail: janis@domusangari.lv lub korzystając z linku anulującego w powiadomieniu wysłanym do Ciebie e-mailem lub podczas negocjacji z naszymi pracownikami;

5.3.2. kontaktując się z kierownikiem projektu Domus.

5.4. Rezygnując z komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego, zresetujemy ustawienia przetwarzania Twoich danych osobowych, tak aby komunikacja w ramach marketingu bezpośredniego nie była już Ci dostarczana.

5.5. Należy pamiętać, że strona internetowa www.domusangari.lv jest ujednoliconą siecią różnych wzajemnie połączonych usług, dlatego aktualizacja danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach może potrwać kilka dni. Dlatego przez pewien czas, gdy Twoja prośba o rezygnację z komunikacji marketingowej zostanie spełniona, możesz otrzymywać takie wiadomości.

5.6. Rezygnując z komunikacji marketingu bezpośredniego, będziemy nadal dostarczać Ci informacje o zamówionych usługach (na przykład najnowsze informacje o zamówieniu).

6. TWOJE PRAWA

6.1. W tej części Polityki Prywatności omówiono Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa obejmują wiele aspektów, dlatego w niniejszej Polityce prywatności zwracamy uwagę tylko na te kluczowe. Zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów nadzorczych w celu uzyskania pełnych informacji na temat tych praw.

6.2. Przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych osobowych:

6.2.1. prawo do otrzymywania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych;

6.2.2. prawo dostępu do naszych danych osobowych, które przechowujemy;

6.2.3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które posiadamy

6.2.4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

6.2.5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

6.2.6. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

6.2.7. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;

6.2.8. prawo do przenoszenia danych;

6.2.9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

6.2.10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6.3. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: janis @ domusangari.lv .

6.4. Prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Udzielamy informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w momencie zbierania danych. Można je zawsze znaleźć w niniejszej Polityce prywatności lub otrzymać na adres e-mail janis@domsangari.lv.

6.5. Prawo dostępu do naszych danych osobowych, które przetwarzamy. Masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do zapoznania się z przetwarzanymi danymi osobowymi oraz informacjami o ich przetwarzaniu, np. celu przetwarzania danych osobowych, kategoriach danych osobowych, odbiorcach danych osobowych itp. C. Dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Nie możesz jednak skorzystać z tego prawa w przypadkach, w których może to niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

6.6. Mamy prawo odmówić podania przetwarzanych przez Państwa danych, jeżeli przepisy prawa określają okoliczności, w których dane osobowe nie zostaną podane.

6.7. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

6.8. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Z prawa tego można skorzystać, jeżeli: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) cofniesz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; (iii) nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla uzasadnionych interesów nas lub strony trzeciej; (iv) dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, (v) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (vi) dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa ze względu na obowiązujące wyjątki. Wyjątki te obejmują przypadki, w których przetwarzane dane osobowe są niezbędne do: (i) korzystać z wolności wypowiedzi i informacji; (ii) wykonywać nasze zobowiązania prawne; lub (iii) zgłaszać, egzekwować lub bronić roszczeń prawnych.

6.9. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Z prawa tego można skorzystać w następujących przypadkach: (i) kwestionować dokładność danych osobowych; (ii) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby zostały usunięte; (iii) dane osobowe nie są już potrzebne do celów naszego przetwarzania, ale żądasz ich w związku z postępowaniem sądowym, egzekucją lub obroną, lub (iv) Nie zgadzasz się, że będą one przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesu strony trzeciej, dopóki nie zostaną zweryfikowane podstawy Twojego sprzeciwu. Ograniczając przetwarzanie danych osobowych, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać, z wyjątkiem: (i) za Twoją zgodą; (ii) w związku z postępowaniem sądowym, egzekucją i obroną; (iii) w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub (iv) w nadrzędnym interesie publicznym.

6.10. Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym celu związanym z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim wykorzystujemy dane w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem lub interesem osoby trzeciej. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że dane są przetwarzane z ważnych prawnie uzasadnionych powodów, wykraczających poza Twoje interesy, prawa i wolności, lub w celu dochodzenia, dochodzenia i ochrony roszczeń i/lub postępowania sądowego. wymagania.

6.11. Nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingu bezpośredniego). Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

6.12. Prawo do przenoszenia danych Możesz skorzystać z tego prawa w przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą uprawnionych środków (komputery itp.), a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

6.12.1. Twoja zgoda lub

6.12.2. wykonania umowy lub działań podjętych na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

6.13. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadkach, w których podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem.

6.14. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych z siedzibą pod adresem 11 / 13-15 Blaumaņa Street, Riga, LV-10312, https: // www.dvi.gov.lv/lv/ . We wszystkich przypadkach prosimy o kontakt przed złożeniem reklamacji, abyśmy mogli wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

7. JAK KORZYSTAĆ Z PLIKÓW COOKIES

7.1. My, podobnie jak wiele innych, używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Są to małe pliki danych, które są przechowywane na Twoim komputerze, aby pomóc nam dostarczać treści szybciej i bardziej niezawodnie. Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych witryn lub korzystasz z naszych usług, aplikacji, narzędzi lub kanałów powiadomień, my lub nasi autoryzowani usługodawcy możemy używać plików cookie, aby pomóc nam lepiej, szybciej i bardziej niezawodnie służyć Ci w celach promocyjnych.

7.2. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby bezpośrednio zidentyfikować użytkownika, ale Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być wykorzystywane do korzystania z Twojego komputera lub innego sprzętu, w tym przeglądania stron internetowych i innych informacji uzyskanych i przechowywanych za pomocą plików cookie.

7.3.1. Możemy wchodzić w interakcje ze stronami trzecimi (powszechnie nazywanymi dostawcami usług), które za naszą zgodą mają możliwość umieszczania plików cookie stron trzecich na stronach internetowych lub w ramach świadczenia naszych usług na stronach internetowych, aplikacjach i narzędziach. Ci usługodawcy pomagają nam służyć Ci lepiej, szybciej i bardziej niezawodnie.

7.3.2. Należy pamiętać, że pliki cookie stron trzecich podlegają polityce prywatności stron trzecich, więc nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności plików cookie stron trzecich.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

8.1. Usługi świadczone w naszym serwisie są przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia. Niektóre programy lojalnościowe lub warunki konkursu mogą przewidywać inny, minimalny limit wiekowy dla uczestników.

8.2. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że przetwarzamy dane osób młodszych niż wymienione w tej sekcji, usuniemy te dane osobowe z baz danych.

9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

9.1. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

9.2. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Witrynie lub innych odpowiednich środkach komunikacji, takich jak e-mail, abyś mógł zapoznać się ze zmianami przed dalszym korzystaniem z naszej witryny.

10. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

10.1. Zawsze chcemy usłyszeć od naszych klientów i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania.

10.2. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli:

10.2.1. masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności;

10.2.2. chcesz, abyśmy przestali wykorzystywać Twoje dane osobowe;

10.2.3. chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z Polityki Prywatności lub złożyć skargę.

10.3. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail janis@domsangari.lv .