Samfunnsansvar

Domus Angāri er et sosialt ansvarlig selskap – hver måned hjelper vi flere familier i hele Latvia. Formålet med bistanden er annerledes – for å utføre reparasjoner, kjøpe mat, kjøpe skolemateriell og datamaskiner og på forskjellige andre måter som bidrar til å forbedre livet, hverdagen og forholdene til lavinntektsfamilier i Latvia. Vi inviterer også samarbeidspartnere og kollegaer til å engasjere seg i det gode arbeidet, slik at vi sammen kan gjøre Latvia bedre og få glede og varme fra det vi har gjort!

Fra dato