Personvern og retningslinjer for informasjonskapsler

1. GENERELLE VILKÅR

1.1. SIA Domus Angari (heretter – «vi» eller «Domus») er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv. Vi gjør vårt beste for å sikre at vår personopplysningsbehandling er i samsvar med 2016 27 i året til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av slike opplysninger, og som opphever direktiv 95/46/EF ( Generell databeskyttelsesforordning).

1.2. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er SIA Domus Angāri, selskapsreg. Nei. 40203155269, adresse: Mārupes distrikt, Mārupes menighet, «Meži», LV-2166, e-post: janis@domusangari.lv.

1.3. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye for å forstå til hvilket formål vi samler inn og bruker dataene dine, samt hvordan vi vil bruke dem.

1.4. Personvernerklæringen dekker følgende emner:

1.4.1. Formål med å bruke dine personopplysninger;

1.4.2. tilfeller av overføring av personopplysninger til tredjeparter og data som overføres;

1.4.3. Betingelsen for lagring av dine personlige data;

1.4.4. markedskommunikasjon;

1.4.5. Dine rettigheter;

1.4.6. bruk av informasjonskapsler;

1.4.7. behandling av barns personopplysninger;

1.4.8. Endringer i personvernregler;

1.4.9. måter å kontakte oss på.

1.5. Når du besøker nettstedet vårt for første gang, vil vi be deg om å bekrefte at du godtar bruken av informasjonskapsler under betingelsene angitt i denne personvernerklæringen.

2. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Hvordan bruker vi data?

Mål. Hvorfor bruker vi dem?

2.1.  Ditt navn og kontaktinformasjon

Når du kommuniserer etter å ha sendt inn kontaktskjemaet via telefonnummeret eller e-posten du har angitt, når du uttrykker din interesse for produktet og legger inn dataene dine.

Dataene for slik kommunikasjon lagres for dette formålet inntil transaksjonen er fullført eller lenger hvis du samtykker.

Dette er nødvendig for å kunne bruke telefonnummeret eller e-posten du oppga med det formål å kontakte deg og gi råd om problemer som kan ha oppstått. På denne måten prøver vi å tilby tjenester av høy kvalitet som oppfyller dine ønsker i samsvar med våre legitime interesser, og gir deg muligheten til å kjøpe produktet du trenger og motta tjenesten. Du kan uttrykke din innvending mot slik bruk av dataene dine når som helst ved å kontakte oss på e-post: janis@domusangari.lv  eller under en samtale med våre ansatte.

Levere ditt kjøpte produkt til betaleren og/eller leveringsadressen du spesifiserte, klargjøre bestillingen for henting på leveringsstedet og utstede en faktura.

Vi vil oppbevare dataene dine for dette formålet i ikke lenger enn 10 (ti) år fra datoen for gjennomføring av transaksjonen.

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg. Vi vil ikke kunne gi deg eller gi deg muligheten til å motta det bestilte produktet hvis du ikke oppgir navn, adresse og kontaktinformasjon.

Ved å sende deg informasjon om våre nye produkter og tjenester på e-post, via SMS, Facebook og andre plattformer eller med vanlig post, ved å ringe telefonnummeret du oppga.

Vi vil lagre dataene dine for dette formålet i ikke lenger enn 10 (ti) år fra datoen for mottak av ditt samtykke eller så lenge du trekker tilbake dette samtykket.

På denne måten prøver vi å sikre at du alltid har den nyeste informasjonen. Vi gir denne informasjonen kun med ditt samtykke.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt for slik bruk av dataene dine ved å kontakte oss på e-post janis@domusangari.lv eller ved å bruke tilbaketrekningslenken som er tilgjengelig i varselet sendt til deg på e-post eller under en samtale med våre ansatte .

Sende SMS, e-post eller varsler i appen relatert til tjenestene våre, for eksempel bestillingsoppdateringer og undersøkelser for å vurdere tjenestekvaliteten.

For dette formålet lagres dataene dine i ikke lenger enn 2 (to) år fra slutten av kommunikasjonen med deg.

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg (for å vite at den bestilte tjenesten eller produktet er mottatt). Vi gjennomfører undersøkelser med det formål å evaluere tjenestekvaliteten for å forbedre kvaliteten på tjenestene våre i våre legitime interesser.  Du kan når som helst melde deg av å motta slike undersøkelser ved å kontakte oss på e-post  janis@domusangari.lv eller ved å klikke på frameldingslenken i e-posten, eller under en samtale med vår medarbeider.

Organisering av konkurranser.

For dette formålet lagres dataene dine i ikke lenger enn 2 (to) år fra slutten av konkurransen, og i tilfelle premievinner – ikke lenger enn 10 (ti) år fra tildelingen av premien.

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg; hvis vi ikke kan bruke dataene dine, vil du ikke kunne delta i konkurransen og vinne. I tilfelle premievinner behandler vi personopplysninger for å overholde kravene i lovene som gjelder for oss.

2.2.  Historien om din kommunikasjon med oss

(Informasjon gitt av deg, for eksempel over telefon (et opptak av en telefonsamtale eller en talemelding som legges igjen når du ringer vår prosjektleder eller når våre ansatte ringer deg) eller via e-post)

Yte tjenester og bistand for å sikre konsistent og god kvalitet på tjenester og for å beskytte våre interesser.

Dataene for slik kommunikasjon lagres for dette formålet i ikke lenger enn 5 (fem) år fra slutten av kommunikasjonen.

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg og for å ha bevis i tilfelle en tvist om kvaliteten på tjenestene  og/eller for å oppfylle dine kontraktsforpliktelser. Også for å gi deg det høyeste servicenivået.

2.3.  Kjøps- og aktivitetshistorikk

(Dine kjøp, bestillinger, uttrykte interesse for produkter og tjenester via e-post, nettside og applikasjoner)

Selger varer til deg.

Vi vil lagre dataene dine for dette formålet i ikke lenger enn 5 (fem) år fra datoen for siste transaksjon (avhengig av hvilken dato som er senere).

Vi beholder informasjon om produktene du har sett i 30 (tretti) dager.

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg (for dette formålet bruker vi kun din kjøpshistorikk).

Yte tjenester og assistanse, samt tilrettelegge det mulige  løse problemene med den kjøpte tjenesten eller produktet.

Vi vil lagre dataene dine for dette formålet ikke lenger enn 5 (fem) år fra dagen du sist koblet til kontoen din  eller fra datoen for siste transaksjon (avhengig av hvilken dato som er senere).

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg (for dette formålet bruker vi kun din kjøpshistorikk).

Ved å tilby personlig tilpassede direktemarkedsføringstilbud.

Vi vil lagre dataene dine for dette formålet i ikke lenger enn 5 (fem) år fra datoen for mottak av ditt samtykke eller så lenge du trekker tilbake dette samtykket.

På denne måten prøver vi å tilfredsstille dine behov, reflektere dine interesser og yte det høyeste servicenivået. Nederst i hvert nyhetsbrev finner du funksjoner for svar og innstillingsadministrasjon.
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk av dataene dine ved å kontakte oss på e-post  janis@ domusangari.lv  eller ved å bruke avmeldingslenken i en melding sendt til deg på e-post eller under en samtale med våre ansatte.

Ved å sende deg spørreundersøkelser på e-post, for å evaluere kvaliteten på tjenestene.

Vi vil lagre dataene dine for dette formålet i ikke lenger enn 5 (fem) år fra dagen du sist ble koblet til kontoen din eller til det øyeblikket du tilbakekaller mottak av spørreskjemaer.

Undersøkelser for evaluering av tjenestekvalitet. Dette trenger vi for å forbedre kvaliteten på tjenestene i samsvar med selskapets legitime interesser.  Du kan når som helst melde deg av å motta slike undersøkelser ved å kontakte oss på e-post  janis@domusangari.lv eller ved å klikke på frameldingslenken i e-posten, eller under en samtale med vår medarbeider.

2.4. Vi bruker dine personopplysninger til formålene spesifisert i denne personvernerklæringen og i tilfeller der vi trenger å implementere eller forsvare juridiske krav. Av denne grunn behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av legitime interesser for å beskytte og sikre våre egne rettigheter, dine og andres rettigheter.

2.5. Vi kan også behandle dine personopplysninger hvis det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser eller for å beskytte de vitale interessene til deg eller en annen fysisk person.

3. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER OVERFØR VI TIL TREDJEPART

3.1. Vi ønsker å vinne og opprettholde din tillit, så vi vil bare avsløre dine personopplysninger i vesentlige tilfeller.

3.2. Vi kan overføre dine personopplysninger til mottakerne av kategoriene som er angitt i teksten nedenfor:

3.2.1. Vi utleverer dine personopplysninger til noen av våre konsernselskaper (inkludert våre datterselskaper og vårt morselskap og alle dets datterselskaper);

3.2.2. Vi kan overføre dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og profesjonelle konsulenter i forbindelse med risikostyring, profesjonelle konsultasjoner eller med det formål å reise, realisere og forsvare juridiske krav;

3.2.3. For det formål å tilby spesifikke tjenester, kan vi overføre dine personopplysninger til andre tjenesteleverandører, for eksempel tjenesteleverandører for webhotell, budtjenester, servere og deres tekniske vedlikeholdstjenester, leverandører av e-posttjenester, sending av nyhetsbrev, undersøkelser og databeskyttelse tjenesteleverandører av offiser.

3.3. Vi vil kun engasjere de tjenesteleverandørene som har implementert/forpliktet seg til å implementere relevante tekniske og organisatoriske tiltak som vil sikre et passende nivå av databehandlingssikkerhet som tilsvarer risikoen for brudd på rettighetene og frihetene til fysiske personer hvis data vil bli behandlet i i samsvar med databehandleravtalen, og slik databehandling vil være i samsvar med kravene i personvernforordningen.

3.4. Vi kan overføre dine personopplysninger ikke bare i tilfellene som er angitt ovenfor, men også for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, samt hvis det er behov for å beskytte dine eller andre personers interesser. For formålet med direkte markedsføring kan vi overføre personopplysninger med ditt samtykke til våre partnere som gir oss markedsføringstjenester.

3.5. Datamottakere spesifisert i dette kapittelet kan også befinne seg utenfor grensene til Republikken Latvia, Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Vi vil overføre dine personopplysninger kun til de tredjeparter som overholder kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen.

4. HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER

4.1. I alle tilfeller beskytter vi dine personopplysninger ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppnå spesifikke mål. Du kan finne mer informasjon om oppbevaringsperioder for personopplysninger i delen «Hvordan vi bruker dine personopplysninger» i denne personvernerklæringen.

5. MARKEDSFØRINGSMELDINGER

5.1. Med ditt samtykke på e-post, SMS, ved å ringe telefonnummeret du oppga, vil vi gi deg markedsføringsvarsler slik at du kan lære om våre nyheter og være i stand til å gjøre deg kjent med og finne produktene våre.

5.2. Du kan når som helst velge bort direkte markedsføringskommunikasjon sendt av Domus. Du får til dette:

5.3.1. kommunisere via e-post: janis@domusangari.lv eller ved å bruke tilbaketrekningslenken i varselet sendt til deg på e-post, eller under en samtale med vår medarbeider;

5.3.2. ved å kontakte din Domus-prosjektleder.

5.4. Ved å velge bort direkte markedsføringskommunikasjon, vil vi tilbakestille innstillingene for behandling av personopplysninger slik at direkte markedsføringskommunikasjon ikke lenger gis til deg.

5.5. Vær oppmerksom på det faktum at nettstedet www.domusangari.lv er et enkelt nettverk av ulike sammenkoblede tjenester, derfor kan gjenoppretting av personopplysninger behandlet i systemene våre ta flere dager. Derfor, i en tid, mens forespørselen din om å velge bort markedskommunikasjon vil bli oppfylt, kan du motta den nevnte kommunikasjonen.

5.6. Ved å velge bort direkte markedsføringskommunikasjon vil vi fortsette å gi deg informasjon om tjenestene du har bestilt (for eksempel siste informasjon om bestillingen din).

6. DINE RETTIGHETER

6.1. Denne delen av personvernreglene diskuterer dine rettigheter i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Noen rettigheter dekker mange aspekter, så vi dekker bare de viktigste i denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du setter deg inn i relevant lovgivning og tilsynsmyndighetenes retningslinjer for å få all informasjon om disse rettighetene.

6.2. Du har følgende rettigheter knyttet til beskyttelse av personopplysninger:

6.2.1. retten til å motta informasjon om behandlingen av personopplysninger;

6.2.2. retten til å få tilgang til dine personopplysninger som vi lagrer;

6.2.3. rett til å be om retting av dine personopplysninger som vi lagrer

6.2.4. retten til å be oss om å slette dine personopplysninger («retten til å bli glemt»);

6.2.5. retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger;

6.2.6. retten til ikke å samtykke til behandlingen av dine personopplysninger;

6.2.7. retten til ikke å samtykke til at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål;

6.2.8. retten til dataportabilitet;

6.2.9. retten til å trekke tilbake samtykke for behandling av dine personopplysninger;

6.2.10. retten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten;

6.3. Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, eller hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger eller utøvelse av rettighetene dine, kontakt oss på e-post: janis@ domusangari.lv .

6.4. Rett til å motta informasjon om behandling av personopplysninger. Vi gir informasjon om behandlingen av dine personopplysninger på tidspunktet for datainnsamlingen. Du kan alltid finne den i denne personvernerklæringen eller få den ved å kontakte janis@domusangari.lv .

6.5. Rett til innsyn i dine personopplysninger som vi behandler. Du har rett til å motta bekreftelse fra oss på om vi behandler dine personopplysninger. Når vi behandler personopplysningene dine har du rett til å gjøre deg kjent med de behandlede personopplysningene og informasjon om behandlingen av dem, for eksempel formålet med behandling av personopplysninger, kategorier av personopplysninger, mottakere av personopplysninger mv. c. Vi vil gi deg en kopi av dine personopplysninger. Du har rett til å motta dine personopplysninger i et systematisert, vanlig brukt og datalesbart format. Du kan imidlertid ikke bruke disse rettighetene i tilfeller der de kan påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

6.6. Vi har rett til å nekte å gi dine behandlede data, dersom rettshandlingene indikerer omstendigheter der personopplysninger ikke oppgis.

6.7. Retten til å be om retting av dine personopplysninger som vi lagrer. Du har rett til å avklare eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og, med tanke på formålene med behandlingen, til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg.

6.8. Retten til å slette dine personopplysninger. Denne retten kan utøves hvis: (i) personopplysningene er ikke lenger nødvendige for å oppnå formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; (ii) du trekker tilbake samtykket ditt og det er ikke noe annet lovlig grunnlag for databehandling; (iii) du ikke samtykker til at personopplysningene behandles for å oppnå våre eller en tredjeparts legitime interesser; (iv) personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, (v) personopplysninger ble behandlet ulovlig; (vi) personopplysningene må slettes i samsvar med kravene i loven som gjelder for oss. Vær oppmerksom på at du i noen tilfeller kanskje ikke kan utøve disse rettighetene på grunn av gjeldende unntak. Disse unntakene inkluderer tilfeller der personopplysningene som behandles er nødvendige for å: (i) utøve ytrings- og informasjonsfrihet; (ii) oppfylle våre juridiske forpliktelser; eller (iii) fremsette, håndheve eller forsvare juridiske krav.

6.9. Retten til å begrense behandlingen av dine data. Denne retten kan utøves i følgende tilfeller: (i) bestride nøyaktigheten av personopplysninger; (ii) personopplysninger behandles ulovlig, men du vil ikke at de skal slettes; (iii) personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene med vår databehandling, men du ber om det i forbindelse med etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, eller (iv) Du samtykker ikke til at de behandles på grunnlag av våre legitime interesser eller interessene til en tredjepart før begrunnelsen for innsigelsen din er bekreftet. Ved å begrense behandlingen av personopplysninger kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men vi vil ikke fortsette å behandle dem, bortsett fra: (i) med ditt samtykke; (ii) i forbindelse med etablering, håndhevelse og forsvar av juridiske krav; (iii) for å beskytte rettighetene til andre fysiske eller juridiske personer eller (iv) av hensyn til viktige allmenne interesser.

6.10. Retten til ikke å samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. Du kan bruke denne retten til ethvert formål av grunner knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den grad vi bruker dataene i forbindelse med våre eller en tredjeparts legitime interesser. Hvis du uttrykker din innvending, vil vi ikke fortsette å behandle dine personopplysninger, bortsett fra i tilfeller der vi kan demonstrere at dataene blir behandlet av tvingende legitime grunner som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å etablere, realisere og forsvare krav og/eller lovkrav.

6.11. Retten til å motsette seg at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du ikke samtykker, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene.

6.12. Retten til dataportabilitet Du kan utøve denne retten i tilfeller der dine personopplysninger behandles med autoriserte midler (datamaskiner osv.) og det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er:

6.12.1. Ditt samtykke, eller

6.12.2. utførelse av kontrakten eller handlinger utført på din forespørsel før kontraktsinngåelsen.

6.13. Retten til å trekke tilbake samtykke for behandling av dine personopplysninger. I tilfeller der det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av databehandlingen i perioden før tilbaketrekkingen.

6.14. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Hvis du mener at vi, når vi behandler personopplysningene dine bryter lovgivningen som regulerer personopplysningsbeskyttelse, har du rett til å sende inn en klage til Statens datatilsyn, som ligger på Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312 , https://www.dvi.gov.lv/lv/ . Kontakt oss i alle tilfeller før du sender inn en klage slik at vi sammen kan finne en passende løsning.

7. HVORDAN VI BRUKER COOKIES

7.1. Vår nettside, som mange andre, bruker også informasjonskapsler. Dette er små datafiler som er skrevet til datamaskinen din som hjelper oss med å levere innhold raskere og mer pålitelig. Når du besøker eller bruker våre nettsider, eller bruker våre tjenester, applikasjoner, verktøy eller kommunikasjonskanaler, kan vi eller våre autoriserte tjenesteleverandører bruke informasjonskapsler for å hjelpe oss med å betjene deg bedre, raskere og mer pålitelig, og for reklameformål.

7.2. Generelt lagrer ikke informasjonskapsler informasjon som direkte kan identifisere brukerens identitet, men din personlige informasjon som vi behandler kan være relatert til bruken av datamaskinen din eller annet utstyr, inkludert surfing på nettsider og annen informasjon innhentet og lagret ved hjelp av informasjonskapsler.

7.3.1. Vi kan samarbeide med tredjeparter (ofte referert til som tjenesteleverandører) som, med vår tillatelse, har muligheten til å plassere tredjeparts informasjonskapsler på nettsteder eller steder, applikasjoner og verktøy som tilbyr våre tjenester. Leverandørene av disse tjenestene hjelper oss med å betjene deg bedre, raskere og mer pålitelig.

7.3.2. Vær oppmerksom på at tredjeparts informasjonskapsler er underlagt tredjeparts retningslinjer for personvern, så vi er ikke ansvarlige for personvernreglene til tredjeparts informasjonskapsler.

8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM BARN

8.1. Tjenestene som tilbys på nettstedet vårt er kun beregnet på personer over 16 år. Separate lojalitetsprogrammer eller konkurransebetingelser kan gi en annen, høyere, minimumsaldersgrense for deltakere.

8.2. Hvis vi har rimelig tvil om at vi behandler personopplysninger som er eldre enn det som er spesifisert i denne delen, vil vi slette disse personopplysningene fra databasene.

9. ENDRINGER I PERSONVERNSPOLITIKKEN

9.1. Vi kan med jevne mellomrom endre denne personvernerklæringen for å gjenspeile hvordan vi behandler dine personopplysninger.

9.2. Når vi gjør vesentlige endringer, vil vi varsle deg på nettsiden eller ved hjelp av andre hensiktsmessige kommunikasjonsmidler, for eksempel e-post, slik at du kan gjennomgå endringene før du fortsetter å bruke nettsiden vår.

10. HVORDAN KONTAKT OSS

10.1. Vi er alltid opptatt av å høre tilbakemeldinger fra våre kunder og er også tilgjengelige for å svare på spørsmål som måtte oppstå.

10.2. Ikke nøl med å kontakte oss hvis:

10.2.1. har spørsmål eller tilbakemeldinger angående denne personvernerklæringen;

10.2.2. du vil at vi skal slutte å bruke dine personlige data;

10.2.3. du ønsker å utøve dine rettigheter spesifisert i personvernerklæringen eller sende inn en klage.

10.3. Du kan kontakte vår personvernombud på e-post janis@domusangari.lv .