Privatumo ir slapukų politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Domus Angari Ltd” (toliau – „mes” arba „Domus”) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad užtikrintume, jog asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. 27. 2016 m. balandžio mėn. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.2 Jūsų asmens duomenų valdytojas yra SIA Domus Angāri, įmonės reg. Nr. 40203155269, adresas Mārupes nov., Mārupes pag., „Meži”, LV-2166, el. paštas: janis@domusangari.lv.

1.3. Atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame ir naudojame jūsų duomenis ir kaip juos naudosime.

1.4. Privatumo politika apima šias temas:

1.4.1. Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslas;

1.4.2. asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims atvejai ir perduodami duomenys;

1.4.3. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė;

1.4.4. rinkodaros pranešimai

1.4.5. Jūsų teisės;

1.4.6. slapukų naudojimas;

1.4.7. vaikų asmens duomenų tvarkymas

1.4.8. Privatumo politikos pakeitimai;

1.4.9. susisiekimo su mumis būdai.

1.5. Pirmą kartą apsilankę mūsų svetainėje paprašysime jūsų patvirtinti, kad sutinkate naudoti slapukus šioje privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis.

2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Kaip naudojame duomenis?

Tikslai. Kodėl juos naudojame?

2.1. Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

Susisiekę su mumis po to, kai pateiksite kontaktinę formą, naudodami telefono numerį arba el. pašto adresą, kurį nurodėte, kai išreiškėte susidomėjimą produktu ir įvedėte savo duomenis.

Tokių pranešimų duomenys šiuo tikslu saugomi tol, kol sudaromas sandoris, arba ilgiau, jei su tuo sutinkate.

Tai reikalinga tam, kad galėtume susisiekti su jumis jūsų nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu ir patarti jums dėl bet kokių galimų klausimų. Taip siekiame teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias jūsų lūkesčius, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais, kad galėtumėte įsigyti produktą ir gauti reikiamą paslaugą. Bet kuriuo metu galite nesutikti su tokiu savo duomenų naudojimu susisiekę adresu janis@domusangari.lv arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

Jūsų įsigyto produkto pristatymas jūsų nurodytu sąskaitos išrašymo ir (arba) pristatymo adresu, užsakymo paruošimas atsiėmimui išsiuntimo vietoje ir sąskaitos faktūros išrašymas.

Šiuo tikslu jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sandorio sudarymo dienos.

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums. Jei nenurodysite savo vardo, pavardės, adreso ir kontaktinių duomenų, negalėsime jums pateikti užsakyto gaminio arba sudaryti sąlygų jį gauti.

siųsdami jums informaciją apie naujus produktus ir paslaugas el. paštu, SMS žinutėmis, „Facebook” ir kitomis platformomis, paprastu paštu arba skambindami jūsų nurodytu telefono numeriu.

Jūsų duomenis šiuo tikslu saugosime ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo jūsų sutikimo gavimo dienos arba kol neatšauksite savo sutikimo.

Taip siekiame užtikrinti, kad visada gautumėte naujausią informaciją. Šią informaciją teikiame tik gavę jūsų sutikimą.
Savo sutikimą dėl tokio duomenų naudojimo galite bet kada atšaukti susisiekę el. paštu janis@domusangari.lv arba pasinaudoję atšaukimo nuoroda, pateikta el. paštu atsiųstame pranešime, arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

SMS žinučių, el. laiškų ar programėlėje esančių pranešimų, susijusių su mūsų paslaugomis, pvz., užsakymų atnaujinimų ir apklausų, skirtų mūsų paslaugų kokybei įvertinti, siuntimas.

Šiuo tikslu jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo bendravimo su jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums (kad žinotume, jog užsakytą paslaugą ar produktą gavote). Apklausas atliekame siekdami įvertinti savo paslaugų kokybę, kad galėtume gerinti savo paslaugų kokybę, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais. Galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti tokias apklausas susisiekę adresu janis@domusangari.lv arba spustelėję el. laiške esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą, arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

Konkursų organizavimas.

Jūsų duomenys šiuo tikslu bus saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo konkurso pabaigos, o prizų atveju – ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo prizo įteikimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums; jei negalėsime naudoti jūsų duomenų, negalėsite dalyvauti konkurse ir laimėti. Prizinių laimėjimų atveju tvarkome asmens duomenis, kad laikytumėmės galiojančių teisės aktų.

2.2. Jūsų bendravimo su mumis istorija

(informacija, kurią mums pateikiate, pavyzdžiui, telefonu (įrašydami telefono skambutį arba palikdami balso paštą, kai skambinate mūsų projektų vadovui arba kai jums skambina mūsų darbuotojai) arba el. paštu).

teikti paslaugas ir pagalbą, kad būtų užtikrintos vienodos ir geros kokybės paslaugos bei apsaugoti mūsų interesai.

Tokių pranešimų duomenys šiuo tikslu saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo pranešimo pabaigos.

Tai būtina tam, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums ir pateikti įrodymus kilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Taip pat siekdami suteikti jums aukščiausio lygio paslaugas.

2.3. Pirkimo ir veiklos istorija

(jūsų pirkimai, užsakymai, susidomėjimas produktais ir paslaugomis el. paštu, svetainėje ir programose).

parduodant jums prekes.

Šiuo tikslu jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinės operacijos datos (priklausomai nuo to, kuri data vėlesnė).

Informaciją apie jūsų peržiūrėtus produktus saugosime 30 (trisdešimt) dienų.

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums (šiuo tikslu naudojame tik jūsų pirkimo istoriją).

Teikti paslaugas ir pagalbą bei spręsti bet kokias problemas, susijusias su paslauga ar produktu, kurį įsigijote iš .

Šiuo tikslu jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo tos dienos, kai paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros svetainėje , arba nuo paskutinės operacijos datos (priklausomai nuo to, kuri data vėlesnė).

Tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums (šiuo tikslu naudojame tik jūsų pirkimo istoriją).

asmeninių tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimas.

Jūsų duomenis šiuo tikslu saugosime ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo jūsų sutikimo gavimo dienos arba iki tol, kol atšauksite savo sutikimą.

Taip siekiame patenkinti jūsų poreikius, atsižvelgti į jūsų interesus ir teikti aukščiausio lygio paslaugas. Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite atsakymus ir nustatymų tvarkymo funkcijas.
Savo sutikimą dėl tokio duomenų naudojimo galite bet kada atšaukti susisiekę el. paštu janis@domusangari.lv arba pasinaudoję atšaukimo nuoroda, esančia pranešime, atsiųstame jums el. paštu, arba pokalbio su vienu iš mūsų darbuotojų metu.

Siųsdami jums apklausas el. paštu, kad įvertintume savo paslaugų kokybę.

Šiuo tikslu jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos arba kol atsisakysite gauti klausimynus.

apklausos paslaugų kokybei įvertinti. Tai būtina, kad galėtume gerinti savo paslaugų kokybę pagal teisėtus bendrovės interesus. Galite bet kada atsisakyti gauti tokias apklausas susisiekę su janis@domusangari.lv arba spustelėję el. laiške esančią atsisakymo nuorodą, arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

2.4. Jūsų asmens duomenis naudojame šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai mums reikia įgyvendinti arba apginti teisinius reikalavimus. Dėl šios priežasties jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisėtais interesais, kad apsaugotume ir užtikrintume savo, jūsų ir kitų asmenų teises.

2.5. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, jei tai būtina, kad įvykdytume savo įsipareigojimus arba apsaugotume jūsų ar kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS PERDUODAME TREČIOSIOMS ŠALIMS.

3.1. Norime įgyti ir išlaikyti jūsų pasitikėjimą, todėl jūsų asmens duomenis atskleisime tik atitinkamais atvejais.

3.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau nurodytoms gavėjų kategorijoms:

3.2.1. Jūsų asmens duomenis atskleidžiame bet kuriai savo grupės įmonei (įskaitant mūsų patronuojamąsias įmones ir mūsų patronuojančiąją įmonę bei bet kurias jos patronuojamąsias įmones);

3.2.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesinių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo ir gynimo tikslais;

3.2.3. Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, kad šie teiktų konkrečias paslaugas, pavyzdžiui, svetainių prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių paslaugų teikėjams, serverių ir techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių teikėjams, apklausų teikėjams ir duomenų apsaugos pareigūnams.

3.3. Pasitelksime tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę / įsipareigoja įdiegti tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą duomenų tvarkymo saugumo lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ir laisvių pažeidimo riziką, ir toks duomenų tvarkymas atitiks Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

3.4. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik pirmiau nurodytais atvejais, bet ir siekdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus bei prireikus apsaugoti jūsų ar kitų asmenų interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais, gavę jūsų sutikimą, galime dalytis asmens duomenimis su savo partneriais, kurie mums teikia rinkodaros paslaugas.

3.5. Šiame skyriuje nurodytų duomenų gavėjai taip pat gali būti už Latvijos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis perduosime tik trečiosioms šalims, kurios atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytus reikalavimus.

4. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS.

4.1. Visais atvejais jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei tai būtina konkretiems tikslams pasiekti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius rasite šios privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame jūsų asmens duomenis”.

5. RINKODAROS KOMUNIKACIJA

5.1. Gavę jūsų sutikimą, el. paštu, SMS žinute arba telefonu jūsų nurodytu telefono numeriu siųsime jums rinkodaros pranešimus, kad galėtumėte sužinoti apie mūsų naujienas, susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.

5.2. Bet kuriuo metu galite atsisakyti „Domus” siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Jūs galite tai padaryti:

5.3.1. susisiekę su mumis el. paštu janis@domusangari.lv arba pasinaudoję atšaukimo nuoroda, esančia el. paštu atsiųstame pranešime, arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu;

5.3.2. kreipkitės į „Domus” projekto vadovą.

5.4. Jei atsisakysite tiesioginės rinkodaros pranešimų, iš naujo nustatysime jūsų asmens duomenų tvarkymo nustatymus, kad tiesioginės rinkodaros pranešimai jums nebebūtų teikiami.

5.5. Atkreipkite dėmesį, kad www.domusangari.lv – tai vienas skirtingų tarpusavyje susijusių paslaugų tinklas, todėl mūsų sistemose tvarkomų asmens duomenų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Todėl šiuos pranešimus galite gauti tam tikrą laiką, kol bus įvykdytas jūsų prašymas atsisakyti rinkodaros pranešimų.

5.6. Jums atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, toliau teiksime informaciją apie užsakytas paslaugas (pvz., užsakymo atnaujinimus).

6. JŪSŲ TEISĖS

6.1. Šiame privatumo politikos skyriuje aptariamos jūsų teisės pagal duomenų apsaugos įstatymus. Kai kurios teisės apima daugybę aspektų, todėl šioje privatumo politikoje aptariame tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad sužinotumėte visą išsamią informaciją apie šias teises.

6.2. Turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų apsauga:

6.2.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

6.2.2. teisę susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis;

6.2.3. teisę prašyti ištaisyti turimus jūsų asmens duomenis.

6.2.4. teisė prašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);

6.2.5. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

6.2.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;

6.2.7. teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

6.2.8. teisė į duomenų perkeliamumą;

6.2.9. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis;

6.2.10. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

6.3. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo ar naudojimosi savo teisėmis, susisiekite su mumis el. paštujanis@domusangari.lv.

6.4. Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją visada galite rasti šioje privatumo politikoje arba susisiekti sujanis@domusangari.lv.

6.5. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Turite teisę iš mūsų gauti patvirtinimą, ar tvarkome jūsų asmens duomenis. Kai tvarkome jūsų asmens duomenis, turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, pavyzdžiui, duomenų tvarkymo tikslu, asmens duomenų kategorijomis, asmens duomenų gavėjais ir kt. c. Pateiksime jums savo asmens duomenų kopiją. Turite teisę gauti savo asmens duomenis sistemingu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu. Tačiau šiomis teisėmis negalite naudotis, jei jos gali turėti neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

6.6. Turime teisę atsisakyti pateikti jūsų asmens duomenis, jei įstatyme nurodytos aplinkybės, kuriomis asmens duomenys nebus teikiami.

6.7. Teisė prašyti ištaisyti mūsų saugomus jūsų asmens duomenis. Turite teisę atnaujinti bet kokius netikslius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti bet kokius neišsamius asmens duomenis.

6.8. Teisė ištrinti savo asmens duomenis. Šia teise galima pasinaudoti, jei: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra jokio kito teisėto pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais dėl taikomų išimčių galite negalėti pasinaudoti šiomis teisėmis. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkomi asmens duomenys yra būtini: (i) naudotis saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus; arba (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

6.9. Teisė apriboti jūsų duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti šiais atvejais: (i) ginčijate asmens duomenų tikslumą; (ii) asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, bet jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) asmens duomenys nebėra reikalingi mūsų duomenų tvarkymo tikslams, tačiau jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo; arba (iv) nesutinkate, kad jie būtų tvarkomi remiantis mūsų ar trečiosios šalies teisėtais interesais, kol bus patikrintos jūsų nesutikimo priežastys. Apribodami asmens duomenų tvarkymą, galime toliau saugoti jūsų asmens duomenis, tačiau jų toliau netvarkysime, išskyrus: (i) su jūsų sutikimu; (ii) teikiant, vykdant ir ginant teisinius reikalavimus; (iii) siekiant apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises; arba (iv) dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

6.10. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti bet kokiu tikslu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tiek, kiek duomenis naudojame dėl savo ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jei nesutinkate, jūsų asmens duomenų toliau netvarkysime, nebent galėsime įrodyti, kad duomenis tvarkome dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba dėl teisinių reikalavimų ir (arba) teisinių veiksmų nustatymo, vykdymo ir gynimo.

6.11. Teisė nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jei nesutinkate, jūsų asmens duomenų šiais tikslais nebetvarkysime.

6.12. Teisė į duomenų perkeliamumą Šia teise galite pasinaudoti tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome autorizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir kt.), o jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

6.12.1. Jūsų sutikimas arba

6.12.2. sutarties vykdymas arba veiksmai, kurių imtasi jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

6.13. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, turite teisę bet kada atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui laikotarpiu iki atšaukimo.

6.14. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, esančiai adresu Blaumaņa 11/13-15, Ryga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visais atvejais prieš pateikdami skundą susisiekite su mumis, kad kartu rastume tinkamą sprendimą.

7. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS

7.1. Kaip ir daugelyje kitų svetainių, savo svetainėje naudojame slapukus. Tai nedideli jūsų kompiuteryje įrašyti duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Kai lankotės arba naudojatės mūsų svetainėmis, arba naudojatės mūsų paslaugomis, programomis, įrankiais ar pranešimų kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai gali naudoti slapukus, kad galėtume geriau, greičiau ir patikimiau jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

7.2. Slapukuose paprastai nesaugoma jokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę, tačiau mūsų tvarkoma asmeninė informacija apie jus gali būti susieta su jūsų naudojamais kompiuteriais ar kitais įrenginiais, įskaitant naršymą svetainėse ir kitą slapukų renkamą ir saugomą informaciją.

7.3.1. Galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (paprastai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios, mums leidus, gali mūsų svetainėse arba svetainėse, programose ir įrankiuose, kuriais teikiamos mūsų paslaugos, talpinti trečiųjų šalių slapukus. Šie paslaugų teikėjai padeda mums aptarnauti jus geriau, greičiau ir patikimiau.

7.3.2. Atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių slapukai priklauso nuo trečiosios šalies privatumo politikos, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų privatumo praktiką.

8. VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Kai kuriose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti nustatyta kitokia, aukštesnė minimali amžiaus riba.

8.2. Jei turėsime pagrįstų priežasčių abejoti, kad tvarkome jaunesnių nei šioje dalyje nurodyto amžiaus asmenų duomenis, ištrinsime šiuos asmens duomenis iš savo duomenų bazių.

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9.1. Retkarčiais galime keisti šią privatumo politiką, atsižvelgdami į tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.

9.2. Jei atliksime svarbių pakeitimų, apie tai jums pranešime svetainėje arba kitomis tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų svetaine.

10. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

10.1. Visada noriai išklausome klientų atsiliepimus ir esame pasirengę atsakyti į visus iškilusius klausimus.

10.2. Nedvejodami susisiekite su mumis, jei:

10.2.1. turite klausimų ar atsiliepimų apie šią privatumo politiką;

10.2.2. norite, kad nustotume naudoti jūsų asmens duomenis;

10.2.3. norite pasinaudoti savo teisėmis pagal privatumo politiką arba pateikti skundą.

10.3. Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresujanis@domusangari.lv.