Ruuvimeisselit

Edut – Suuren kantavuutensa lisäksi ruuvipaaluilla on monia etuja verrattuna perinteisiin teräsbetoniperustuksiin, kuten:
  • halvemmat kustannukset
  • lyhyet asennusajat;
  • maanrakennustöitä ei tarvita, viheralueet säilyvät;
  • rakentaminen on mahdollista missä tahansa maastossa ja maaperässä;
  • mahdollisuus tehdä lisälaajennuksia olemassa oleviin rakenteisiin siten, että rakenteen kantavuus ja eheys säilyvät;
  • asennustyöt ovat mahdollisia kaikkina vuodenaikoina.

Olemassa olevien perustusten kunnostaminen

Asuintalojen, ulkorakennusten ja muiden rakenteiden omistajat joutuvat ajan mittaan väistämättä yhdistämään korjauksia ja joskus vaihtamaan koko perustuksen. Tämä voi johtua perinteisen perusmuurauksen romahtamisesta, vedeneristysominaisuuksien heikkenemisestä, heikosta perustuksesta tai maaperän lujuudesta itse perustuksessa, maaperän lisääntyneistä muodonmuutoksista ja rakenteellisista muutoksista, joita ei voida hyväksyä – halkeamista.Nykyaikaisen ruuvipaaluperustustekniikan ansiosta koko perustus voidaan vahvistaa tai korvata. Ehdotettu tekniikka edistää rakenteen pitkäaikaista ja vakaata toimintaa. Ruuvipaaluperustukset ovat tunnetusti paras tapa kunnostaa olemassa olevien rakennusten perustuksia. Aikaisemmin klassisen perustuksen palauttamiseksi oli välttämätöntä purkaa koko rakennus tai osa siitä. Käytännössä on osoittautunut, että ruuvipaalujen käyttö perustusten uudelleenrakentamiseen ei edellytä rakennuksen purkamista.Kun ruuvipaaluja käytetään perustusten uudelleenrakentamiseen, kohde nostetaan erikoistuneella rakennushissillä. Tämän jälkeen rakennuksen alle asennetaan uudet ruuvipaaluperustukset. Ruuvaa pultit paikalleen rakennuksen ympärille noudattaen samoja teknisiä asennusvaatimuksia kuin uuden alusrakenteen asennuksessa.

Lähetä viesti agentille