Privaatsus- ja küpsistepoliitika

1. ÜLDSÄTTED

1.1. SIA Domus Angari (edaspidi – “meie” või “Domus”) on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele. Teeme kõik endast oleneva, et meie isikuandmete töötlemine vastaks 2016. a. 27. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 29. aprill 2016, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ (üldine). Andmekaitsemäärus).

1.2. Teie isikuandmete vastutav töötleja on SIA Domus Angāri, ettevõtte reg. Ei. 40203155269, aadress Mārupes maakond, Mārupes vald, “Meži”, LV-2166, e-post: janis@domusangari.lv.

1.3. Lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, et mõista, millistel eesmärkidel me teie andmeid kogume ja kasutame ning kuidas me neid kasutame.

1.4. Privaatsuspoliitika hõlmab järgmisi teemasid:

1.4.1. Teie isikuandmete kasutamise eesmärk;

1.4.2. isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise juhtumid ja edastatavad andmed;

1.4.3. Teie isikuandmete säilitamise tähtaeg;

1.4.4. turunduskommunikatsioonid;

1.4.5. Teie õigused;

1.4.6. küpsiste kasutamine;

1.4.7. laste isikuandmete töötlemine;

1.4.8. Privaatsuspoliitika muudatused;

1.4.9. kuidas meiega ühendust võtta.

1.5. Kui külastate meie veebisaiti esimest korda, palume teil kinnitada, et nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika tingimustele.

2. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kuidas me andmeid kasutame?

Eesmärgid. Miks me neid kasutame?

2.1.  Teie nimi ja kontaktandmed

Võtke meiega ühendust peale kontaktvormi esitamist Teie poolt antud telefoninumbril või e-posti aadressil, kui olete toote vastu huvi tundnud ja oma andmed sisestanud.

Sellise suhtluse andmeid säilitatakse sel eesmärgil kuni tehingu tegemiseni või kauem, kui nõustute.

Teie antud telefoninumbrit või e-posti aadressi on vaja kasutada teiega ühenduse võtmiseks ja tekkivates küsimustes nõustamiseks. Nii püüame pakkuda kvaliteetseid ja Teie soovidele vastavaid teenuseid vastavalt oma õigustatud huvidele, pakkudes Teile võimaluse osta Teile vajalik toode ja saada teenust. Võite igal ajal vaidlustada järgmiste andmete kasutamise, võttes meiega ühendust e-posti teel: janis@domusangari.lv  või läbirääkimiste ajal meie töötajatega.

Tarnides oma ostetud toote Teie poolt määratud maksja ja/või tarneaadressile, vormistades tellimuse kättesaamiseks tarnekohas ja väljastades arve.

Säilitame teie andmeid sel eesmärgil mitte kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu tegemise kuupäevast.

See on vajalik, et saaksite täita oma lepingulisi kohustusi teie ees. Kui te ei esita oma nime, aadressi ja kontaktandmeid, ei saa me teile pakkuda ega võimalust tellitud toodet kätte saada.

Saates teile teavet meie uute toodete ja teenuste kohta e-posti teel, SMS-i, Facebooki ja muude platvormide kaudu või tavapostiga, helistades teie poolt antud telefoninumbril.

Säilitame teie andmeid sel eesmärgil maksimaalselt 10 (kümme) aastat alates teie nõusoleku saamise kuupäevast või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Sel moel püüame teid kursis hoida. Esitame selle teabe ainult teie nõusolekul.
Saate oma nõusoleku oma andmete selliseks kasutamiseks igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust e-posti aadressil janis@domusangari.lv või kasutades tagasivõtmise linki, mis on teile e-kirja teel või meie töötajatega vesteldes.

Saates rakenduses meie teenustega seotud SMS-i, e-kirju või teateid, näiteks tellimuste värskendusi ja teenuse kvaliteedi uuringuid.

Teie andmeid säilitatakse sel eesmärgil mitte kauem kui 2 (kaks) aastat alates teiega suhtlemise lõppemisest.

See on vajalik, et saaksite täita oma lepingulisi kohustusi Teie ees (teadmaks, et tellitud teenus või toode on kätte saadud). Teeme oma teenuste kvaliteedi hindamiseks uuringuid, et parandada oma teenuste kvaliteeti meie õigustatud huvides.  Saate sellistest küsitlustest igal ajal loobuda, võttes meiega e-posti teel ühendust  janis@domusangari.lv või klõpsates e-kirjas olevale loobumislingile või meie töötajatega vesteldes.

Võistluste korraldamine.

Teie andmeid säilitatakse sel eesmärgil mitte kauem kui 2 (kaks) aastat alates konkursi lõppemisest, auhindade võitmise korral aga mitte kauem kui 10 (kümme) aastat alates autasustamisest.

See on vajalik, et oleks võimalik täita oma lepingulisi kohustusi teie ees; kui me ei saa teie andmeid kasutada, ei saa te konkursil osaleda ja võita. Auhinna võitmise korral töötleme isikuandmeid meie suhtes kehtivate seaduste järgimiseks.

2.2.  Teie meiega suhtlemise ajalugu

(Teie edastatav teave, näiteks telefoni teel (telefonikõne või häälsõnumi salvestamine, kui helistate meie projektijuhile või kui teile helistavad meie töötajad) või e-posti teel)

Teenuste ja abi osutamine võrdse ja kvaliteetse teenuse tagamiseks ning meie huvide kaitsmiseks.

Sel eesmärgil toimuva suhtluse andmeid säilitatakse mitte kauem kui 5 (viis) aastat alates sidepidamise lõppemisest.

See on vajalik selleks, et saaksite täita oma lepingulisi kohustusi teie ees ja omada tõendeid teenuse kvaliteedi üle tekkivate vaidluste korral.  ja/või teie lepinguliste kohustuste täitmiseks. Samuti selleks, et pakkuda teile kõrgeimat teenust.

2.3.  Ostu- ja tegevusajalugu

(Teie ostud, tellimused, huvi toodete ja teenuste vastu e-posti, veebisaidi ja rakenduste kaudu)

Müün teile kaupa.

Säilitame teie andmeid sel eesmärgil maksimaalselt 5 (viis) aastat alates viimase tehingu kuupäevast (olenevalt sellest, kumb on hilisem).

Säilitame teavet teie vaadatavate kaupade kohta 30 (kolmkümmend) päeva.

See on vajalik, et saaksime teie ees oma lepingulisi kohustusi täita (selleks kasutame ainult teie ostuajalugu).

Teenuste ja abi osutamine, samuti võimaliku korraldamine  ostetud teenuse või tootega seotud probleemide lahendamine.

Säilitame teie andmeid sel eesmärgil mitte kauem kui 5 (viis) aastat alates teie viimasest kontole sisselogimisest.  või viimase tehingu kuupäevast (olenevalt sellest, kumb on hilisem).

See on vajalik, et saaksime teie ees oma lepingulisi kohustusi täita (selleks kasutame ainult teie ostuajalugu).

Isikupärastatud otseturunduspakkumiste pakkumine.

Säilitame teie andmeid sel eesmärgil maksimaalselt 5 (viis) aastat alates teie nõusoleku saamise kuupäevast või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Sel viisil püüame vastata teie vajadustele, kajastada teie huve ja pakkuda kõrgeimal tasemel teenust. Iga uudiskirja allservast leiate vastused ja seadete haldamise funktsioonid.
Saate oma andmete selliseks kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal e-posti teel tagasi võtta  janis @ domusangari.lv  või kasutades tühistamise linki teile e-posti teel saadetud teates või vestluse ajal meie töötajatega.

Saates teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.

Säilitame teie andmeid sel eesmärgil mitte kauem kui 5 (viis) aastat alates teie viimasest ühenduse loomisest teie kontoga või kuni küsimustiku kättesaamise tühistamiseni.

Küsitlused teenuste kvaliteedi hindamiseks. Vajame seda teenuse kvaliteedi parandamiseks ettevõtte õigustatud huvides.  Saate sellistest küsitlustest igal ajal loobuda, võttes meiega e-posti teel ühendust  janis@domusangari.lv või klõpsates e-kirjas olevale loobumislingile või meie töötajatega vesteldes.

2.4. Kasutame teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ja juhtudel, kui tuleb esitada või kaitsta juriidilisi nõudeid. Sel põhjusel töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, et kaitsta ja tagada teie, teie ja teiste õigused.

2.5. Samuti võime töödelda teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie kohustuste täitmiseks või teie või mõne teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3. MILLISEID ISIKUANDMEID EDAKATAKSE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

3.1. Soovime võita ja säilitada teie usaldust, seega avaldame teie isikuandmeid ainult olulistel juhtudel.

3.2. Võime teie isikuandmeid edastada järgmistele adressaatide kategooriatele:

3.2.1. Avaldame teie isikuandmeid kõikidele meie grupi ettevõtetele (sealhulgas meie tütarettevõtted ja meie emaettevõte, samuti kõik selle tütarettevõtted);

3.2.2. Võime edastada teie isikuandmeid oma kindlustusandjatele ja professionaalsetele nõustajatele seoses riskijuhtimise, professionaalse nõustamisega või õigusnõuete esitamise, täitmise ja kaitsmise eesmärgil;

3.2.3. Konkreetsete teenuste osutamise eesmärgil võime edastada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele, nagu veebisaidi hostimise teenuse pakkujad, kullerteenused, serverite ja serverite hooldusteenuste pakkujad, e-posti teenuse pakkujad, uudiskirja, küsitluse ja andmekaitseametniku teenus. pakkujad.

3.3. Kaasame ainult teenusepakkujaid, kes on kasutusele võtnud / kohustuvad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad andmetöötluse asjakohase turvalisuse taseme, mis on proportsionaalne nende isikute õiguste ja vabaduste rikkumise ohuga, kelle andmeid töödeldakse. töötlemise raames töödeldav vastab isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

3.4. Võime teie isikuandmeid edastada mitte ainult ülaltoodud juhtudel, vaid ka oma juriidiliste kohustuste täitmisel, samuti kui on vajadus kaitsta teie või teiste inimeste huve. Otseturunduse eesmärgil võime edastada isikuandmeid teie nõusolekul meie partneritele, kes pakuvad meile turundusteenuseid.

3.5. Käesolevas peatükis nimetatud andmesaajad võivad asuda ka väljaspool Läti Vabariigi, Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna piire. Edastame teie isikuandmeid ainult isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele.

4. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

4.1. Igal juhul ei kaitse me teie isikuandmeid kauem, kui on konkreetsete eesmärkide saavutamiseks vajalik. Lisateavet isikuandmete säilitamise tingimuste kohta leiate käesoleva privaatsuspoliitika jaotisest “Kuidas me teie isikuandmeid kasutame”.

5. TURUNDUSKUULUTUSED

5.1. Teie nõusolekul e-kirja, SMS-i teel, Teie poolt antud telefoninumbril helistades edastame Teile turundusteated, et saaksite meie uudistest teada ning meie toodetega tutvuda ja need üles leida.

5.2. Saate Domuse otseturundussuhtlusest igal ajal loobuda. Sa suudad seda:

5.3.1. võttes meiega ühendust e-posti teel: janis@domusangari.lv või kasutades Teile e-posti teel saadetud teates olevat tühistamislinki või läbirääkimiste käigus meie töötajatega;

5.3.2. võttes ühendust oma Domuse projektijuhiga.

5.4. Otseturundussuhtlusest loobumisel lähtestame teie isikuandmete töötlemise seaded, nii et teile enam otseturundusteateid ei edastata.

5.5. Pange tähele, et veebileht www.domusangari.lv on erinevate omavahel seotud teenuste ühtne võrgustik, mistõttu meie süsteemides töödeldavate isikuandmete uuendamine võib kesta mitu päeva. Seetõttu võite mõnda aega, kuni teie turundusteadetest loobumise taotlus on täidetud, selliseid teateid saada.

5.6. Otseturundussuhtlusest loobumisel edastame teile jätkuvalt teavet teie tellitud teenuste kohta (näiteks värskeima tellimuse teabe).

6. TEIE ÕIGUSED

6.1. See privaatsuspoliitika jaotis käsitleb teie andmekaitseseadusest tulenevaid õigusi. Mõned õigused hõlmavad paljusid aspekte, seega käsitleme käesolevas privaatsuspoliitikas ainult peamisi. Nende õiguste kohta täieliku teabe saamiseks soovitame tutvuda vastavate õigusaktidega ja järelevalveasutuste juhistega.

6.2. Teil on järgmised isikuandmete kaitse õigused:

6.2.1. õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;

6.2.2. õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mida me säilitame;

6.2.3. õigus nõuda meie valduses olevate oma isikuandmete parandamist

6.2.4. õigus paluda meil kustutada teie isikuandmed (“õigus olla unustatud”);

6.2.5. õigus piirata oma isikuandmete töötlemist;

6.2.6. õigus mitte anda nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks;

6.2.7. õigus mitte anda nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil;

6.2.8. õigus andmete edastamisele;

6.2.9. õigus oma isikuandmete töötlemiseks nõusolek tagasi võtta;

6.2.10. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;

6.3. Kui soovite oma õigusi kasutada või kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste teostamise kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel: janis @ domusangari.lv .

6.4. Õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta. Anname teavet teie isikuandmete töötlemise kohta andmete kogumise ajal. Selle leiate alati sellest privaatsuspoliitikast või saate selle meili teel janis @ domusangari.lv.

6.5. Õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mida me töötleme. Teil on õigus saada meilt kinnitus, kas me töötleme teie isikuandmeid. Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärgi, isikuandmete kategooriate, isikuandmete saajate jms kohta. c. Anname teile koopia teie isikuandmetest. Teil on õigus saada oma isikuandmeid süstemaatilises, üldkasutatavas ja arvutiloetavas vormingus. Siiski ei saa te seda õigust kasutada juhtudel, kui see võib kahjustada teiste õigusi ja vabadusi.

6.6. Meil on õigus keelduda teie töödeldavate andmete esitamisest, kui seaduses on sätestatud asjaolud, mille korral isikuandmeid ei esitata.

6.7. Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, mida me säilitame. Teil on õigus parandada kõik ebatäpsed isikuandmed ja täiendada puudulikke isikuandmeid, võttes arvesse töötlemise eesmärke.

6.8. Õigus kustutada oma isikuandmed. Seda õigust võib kasutada, kui: i) isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; (ii) võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus; (iii) te ei nõustu isikuandmete töötlemisega meie või kolmanda isiku õigustatud huvides; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (vi) isikuandmed tuleb kustutada kooskõlas kehtiva õiguse nõuetega. Pange tähele, et mõnel juhul ei saa te seda õigust kohaldatavate erandite tõttu kasutada. Need erandid hõlmavad juhtumeid, kus töödeldavad isikuandmed on vajalikud selleks, et: i) kasutada sõna- ja teabevabadust; (ii) täita oma juriidilisi kohustusi; või (iii) esitada, jõustada või kaitsta juriidilisi nõudeid.

6.9. Õigus piirata oma andmete töötlemist. Seda õigust võib kasutada järgmistel juhtudel: i) vaidlustada isikuandmete täpsust; (ii) isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei soovi nende kustutamist; (iii) isikuandmeid ei ole enam meie töötlemise eesmärkidel vaja, kuid te taotlete neid seoses kohtumenetluse, jõustamise või kaitsega, või (iv) Te ei nõustu sellega, et neid töödeldakse meie või kolmanda osapoole õigustatud huvide alusel enne, kui teie mittenõustumise põhjused on kontrollitud. Isikuandmete töötlemise piiramisega võime jätkata teie isikuandmete säilitamist, kuid me ei jätka nende töötlemist, välja arvatud: (i) teie nõusolekul; (ii) seoses kohtumenetluse, täitmise ja kaitsega; iii) teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmiseks või iv) ülekaalukates avalikes huvides.

6.10. Me ei nõustu teie isikuandmete töötlemisega. Seda õigust võite kasutada mis tahes teie konkreetse olukorraga seotud eesmärgil, kuid ainult niivõrd, kuivõrd me kasutame andmeid seoses meie või kolmanda isiku õigustatud huvidega. Kui te ei anna nõusolekut, ei jätka me isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et andmeid töödeldakse mõjuvatel ja teie huvidest, õigustest ja vabadustest väljuvatel põhjustel või nõuete ja/või kohtumenetluste esitamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks. nõuded.

6.11. Te ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profiilide koostamine otseturunduse eesmärgil). Kui te ei nõustu, ei töötle me enam teie isikuandmeid nendel eesmärkidel.

6.12. Õigus andmete teisaldatavusele Seda õigust saate kasutada juhtudel, kui töötleme teie isikuandmeid selleks volitatud vahenditega (arvutid jne) ning isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

6.12.1. Teie nõusolek või

6.12.2. lepingu täitmine või teie nõudmisel enne lepingu sõlmimist tehtud toimingud.

6.13. Õigus võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Juhtudel, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust tagasivõtmisele eelneval perioodil.

6.14. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Kui arvate, et rikume teie isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusi, on teil õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile, mis asub aadressil Blaumaņa tänav 11/13-15, Riia, LV-10312, https: // www. dvi.gov.lv/lv/ . Igal juhul võtke meiega enne kaebuse esitamist ühendust, et saaksime koos sobiva lahenduse leida.

7. KUIDAS KÜPSISI KASUTADA

7.1. Meie, nagu paljud teised, kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Need on väikesed andmefailid, mis salvestatakse teie arvutisse, et aidata meil sisu kiiremini ja usaldusväärsemalt edastada. Kui külastate või kasutate meie saite või kasutate meie teenuseid, rakendusi, tööriistu või teavituskanaleid, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid, et aidata meil teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenindada ning reklaamieesmärkidel.

7.2. Küpsised ei sisalda tavaliselt teavet, mis võiks kasutajat otseselt tuvastada, kuid teie isikuandmeid, mida töötleme, võidakse kasutada teie arvuti või muude seadmete kasutamiseks, sealhulgas veebisaitide sirvimiseks ja muu küpsiste kaudu hangitud ja salvestatud teave.

7.3.1. Võime suhelda kolmandate osapooltega (mida tavaliselt nimetatakse teenusepakkujateks), kellel on meie loal võimalik paigutada veebisaitidele või meie teenuste pakkumisel saitidel, rakendustes ja tööriistades kolmandate osapoolte küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenindada.

7.3.2. Pange tähele, et kolmandate osapoolte küpsistele kehtivad kolmanda osapoole privaatsuspoliitika, mistõttu me ei võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte küpsiste privaatsustavade eest.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Meie veebisaidil pakutavad teenused on mõeldud ainult üle 16-aastastele isikutele. Teatud lojaalsusprogrammid või konkursitingimused võivad osalejatele ette näha erineva vanusepiirangu.

8.2. Kui meil on alust kahtlustada, et töötleme selles jaotises loetletud isikutest nooremate isikute andmeid, kustutame need isikuandmed andmebaasidest.

9. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTUS

9.1. Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et kajastada seda, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

9.2. Teavitame teid kõigist olulistest muudatustest veebisaidil või muudel sobivatel sidevahenditel, näiteks meili teel, et saaksite muudatused enne meie veebisaidi kasutamise jätkamist üle vaadata.

10. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

10.1. Soovime alati oma klientide arvamust kuulda ja oleme valmis vastama kõikidele teie küsimustele.

10.2. Ärge kartke meiega ühendust võtta, kui:

10.2.1. teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kommentaare;

10.2.2. soovite, et lõpetaksime teie isikuandmete kasutamise;

10.2.3. soovite kasutada oma privaatsuspoliitikast tulenevaid õigusi või esitada kaebuse.

10.3. Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta e-posti teel aadressil janis @ domusangari.lv .