Skrūvpāļi

Priekšrocības – līdzās augstai nestspējai skrūvpāļiem piemīt daudz priekšrocību, salīdzinot ar tradicionālo dzelzsbetona pamatu, piemēram:
  • lētākas izmaksas;
  • maksimāli īsi montāžas termiņi;
  • nav nepieciešami zemes darbi, tiek saglabāti apstādījumi;
  • iespējama būvniecība uz jebkuriem apvidus reljefiem un gruntīm;
  • iespēja veikt papildus piebūves pie esošiem objektiem, saglabājot nestspēju un konstrukcijas veselumu;
  • montāžas darbi iespējami visos gadalaikos.

Esošu pamatu renovācija

Dzīvojamo māju, saimniecības ēku un citu būvju īpašnieki ar laiku neizbēgami saskaras ar nepieciešamību nostiprināt rekonstrukcijas un dažkārt visa pamata maiņu. Par iemeslu var būt tradicionālā pamata mūra sabrukšana, hidroizolācijas īpašību samazināšanās, vāja pamata vai grunts izturība pašos pamatos, palielinās grunts deformācija un nepieļaujamas konstrukcijas izmaiņas – plaisas.Mūsdienu skrūvpāļu pamatu tehnoloģija ļauj nostiprināt vai veikt visa pamata maiņu. Piedāvātā tehnoloģija veicinās būves ilgstošu un stabilu ekspluatāciju. Skrūvpāļu pamati ir atzīti kā labākais veids pamatu rekonstrukcijai esošām celtnēm. Agrāk bija nepieciešams pilnībā vai daļēji nojaukt ēku, lai atjaunotu klasiskos pamatus. Praksē pierādījās, ka skrūvpāļu pielietošana pamatu rekonstrukcijai izslēdz ēkas demontāžu.Izmantojot skrūvpāļu pamatus rekonstrukcijai, objektu paceļ ar specializētu celtniecības pacēlāju. Pēc tam zem celtnes uzstāda jaunus skrūvpāļu pamatus. Pa celtnes perimetru ieskrūvē skrūvpāļus, ievērojot tādas pašas tehniskās montāžas prasības kā jauna pamata uzstādīšanai.

Senden Sie eine Nachricht an den Agenten